Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2021
   

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 29 listopada 2021 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2021
   

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 25 listopada 2021 r.
  w sprawie określenia ograniczeń i nakazów w Urzędzie Miejskim w Opocznie w związku ze stanem epidemii

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 199/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 24 listopada 2021 r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w aport oraz do wydzierżawienia

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 24 listopada 2021 r.
  w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 96 położonej w obr. 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 22 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na realizację zadania p.n.: Przebudowa ulicy Westerplatte w Opocznie wraz z budową parkingu w ramach zadań inwestycyjnych: 1)  Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie, 2)  Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie.

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 22 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania p.n.: Plac zabaw na osiedlu Gorzałków

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 19 listopada 2021 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 194/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 19 listopada 2021 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 17 listopada 2021 r.
  Zmieniające zarządzenie nr 189/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 10 listopada 2021 roku w prawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 16 listopada 2021 r.
  zmieniające zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 191 /2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 10 listopada 2021 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 10 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania p.n.: Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie.

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 10 listopada 2021 r.
  w sprawie:projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 10 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 8 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na realizację zadania p.n.: Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy. Dzielna.

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 5 listopada 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego  na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 4 listopada 2021 r.
  w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej w obr. Różanna

  Rozwiń artykuł
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 2 listopada 2021 r.
  w sprawie  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów  jednostek budżetowych  Gminy Opoczno

  Rozwiń artykuł
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz