03-03-2021r.
godzina 13:14
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2002 i 2003
Rok 2004
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Rok 2002 i 2003Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie
 Nr_I_1_02_.doc
Nr I/1/02 z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
 Nr_I_2_02_.doc
Nr I/2/02 z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wyboru Vice-przewodniczących Rady
 Nr_I_3_02_.doc
Nr II/03/02 z dnia 28 listopada 2002r w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 Nr_II_4_02.doc
Nr II/04/02 z dnia 28 listopada 2002r w sprawie wyboru przewodniczących i vice-przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 Nr_II_5_02.doc
Nr II/05/02 z dnia 28 listopada 2002r w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej dla opracowania Statutu Gminy-
 Nr_III_6_02_.doc
Nr III/06/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym w domu
 Nr_III_7_02_.doc
Nr III/07/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz odpłatności za pomoc rzeczową w formie posiłku.
 Nr_III_8_02_.doc
Nr III/08/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 Nr_III_9_02_.doc
Nr III/09/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się herbem miasta Opoczna.
 Nr_III_10_02_.doc
Nr III/10/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie diet dla radnych.
 Nr_III_11_02.doc
Nr III/11/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Opoczna.
 Nr_III_12_02_.doc
Nr III/12/02 z dnia 04 grudnia 2002r w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla Burmistrza Opoczna.
 Nr_III_13_02.DOC
Nr III/13/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Nr_III_15_02.doc
Nr III/15/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
 Nr_III_16_02.doc
Nr III/16/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
 Nr_III_17_02_.DOC
Nr III/17/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
 Nr_III_18_02_.DOC
Nr III/18/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
 Nr_IV_19_02.doc
Nr IV/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy - miasto Opoczno.
 Nr_IV_20_02_.doc
Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002
 Nr_IV_21_02.doc
Nr IV/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady i komisji na rok 2003.
 Plany_pracy.doc
Załączniki do Uchwały Nr IV/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
 Nr_IV_22_02_.doc
Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Opoczno
 Nr_IV_23_02_.doc
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej północny fragment miasta.
 Nr_IV_24_02.doc
Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej zachodni fragment miasta.
 Nr_IV_25_02_.doc
Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej południowy fragment miasta.
 Nr_IV_26_02_.doc
Nr IV/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej centralną część miasta Opoczna.
 Nr_IV_27_02.doc
Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczno, obejmującej wschodni fragment miasta.
 Nr_IV_28_02_.doc
Nr IV/28/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Antoniów, Kraśnica, Modrzewek.
 Nr_IV_29_02_.doc
Nr IV/29/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Bukowiec Op., Brzustówek, Ziębów, Modrzew, Sobawiny, Międzybórz, Libiszów,
 Nr_IV_30_02_.doc
Nr IV/30/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Januszewice, Kliny
 Nr_IV_31_02_.doc
Nr IV/31/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Ogonowice, Ostrów, Sitowa.
 Nr_IV_32_02_.doc
Nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Dzielna, Różanna, Wola Załężna.
 Nr_IV_33_02_.doc
Nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa:Bielowice, Kraszków, Wygnanów, Sołek, Wólka Karwicka.
 Nr_IV_34_02_.doc
Nr IV/34/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, obejmującej sołectwa: Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Mroczków Duży, Sielec, Stużno, Stużno Kol.
 Nr_IV_35_02_.doc
Nr IV/35/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 Nr_V_36_03.doc
Nr V/36/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Franciszka Turlińskiego
 Nr_V_37_03_.doc
Nr V/37/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Mariannę Augustyniak.
 Nr_V_38_03.doc
Nr V/38/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Kazimierza Pazurka.
 Nr_V_39_03.doc
Nr V/39/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Stanisława Szatana.
 Nr_V_40_03.doc
Nr V/40/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Andrzeja Krawczyka.
 Nr_V_41_03.doc
Nr V/41/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Stanisława Gubca.
 Nr_V_42_03.doc
Nr V/42/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Krzysztofa Adamczyka.
 Nr_V_43_03.doc
Nr V/43/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Ewę Adamczyk.
 Nr_V_44_03.doc
Nr V/44/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Damiana Pazurka.
 Nr_V_45_03.doc
Nr V/45/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Krystynę Kłys.
 Nr_V_46_03.doc
Nr V/46/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Dariusza Stępnia.
 Nr_V_47_03.doc
Nr V/47/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Mariana Bogusiewicza.
 Nr_V_48_03.doc
Nr V/48/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny wynikającej z wniosku o zalesienie złożonego przez Dorotę Nowicką.
 Nr_V_49_03.doc
Nr V/49/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2002 roku
 Nr_V_50_03.doc
Nr V/50/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie udzielenia zabezpieczenia pieniężnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie
 Nr_V_51_03.doc
Nr V/51/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej ( sołectwa ) p.n. Mroczków Gościnny
 Nr_V_52_03.doc
Nr V/52/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Opoczno.
 Nr_V_53_03.doc
Nr V/53/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
 Nr_V_54_03.doc
Nr V/54/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2003
 Nr_VI_55_03.doc
Nr VI/55/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 Nr_VI_56_03.doc
Nr VI/56/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Opoczyńskiego Rynku Rolnego spółka z o.o.
 Nr_VI_57_03.doc
Nr VI/57/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobawiny gm. Opoczno w przedmiocie podziału sołectwa.
 Nr_VI_58_03.doc
Nr VI/58/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
 Nr_VI_59__03.doc
Nr VI/59/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/37/97 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 1997r.
 Nr_VI_60_03.doc
Nr VI/60/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Ogonowicach.
 Nr_VI_61_03.doc
Nr VI/61/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Ogonowicach.
 Nr_VI_62_03.doc
Nr VI/62/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmian w aktach założycielskich (organizacyjnych) Gimnazjum Nr 1 w Opocznie i Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim.
 Nr_VI_63_03.doc
Nr VI/63/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz zmiany planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 Nr_VI_64_03.doc
Nr VI/64/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/261/02 z dnia 10 października 2002 r.
 Nr_VI_65_03.doc
Nr VI/65/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany granic m. Opoczno
 Nr_VII_66_03.doc
Nr VII/66/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002r.
 Nr_VII_67_03.doc
Nr VII/67/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Rejonowym w Opocznie.
 Nr_VII_68_03.doc
Nr VII/68/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opoczno.
 Nr_VII_69_03.doc
Nr VII/69/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników jednostek działających w zakresie oświaty ( nie będących nauczycielami).
 Nr_VII_70_03.doc
Nr VII/70/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/59/2000 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawani
 Nr_VII_71_03.doc
Nr VII/71/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr l w Opocznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
 Nr_VII_72_03.doc
Nr VII/72/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 Nr_VII_73_03.doc
Nr VII/73/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 Nr_VII_74_03.doc
Nr VII/74/ 03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia zabezpieczenia pieniężnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp.z.o.o. w Opocznie.
 Nr_IX_75_03.rtf
Nr IX/75/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/61/03
 Nr_IX_76_03.doc
Nr IX/76/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”w Opocznie.
 Nr_IX_77_03.rtf
Nr IX/77/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Nr_IX_78_03.doc
Nr IX/78/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniów
 Nr_IX_79_03.doc
Nr IX/79/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamów
 Nr_IX_80_03.doc
Nr IX/80/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bielowice.
 Nr_IX_81_03.doc
Nr IX/81/03 z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzustówek.
 Nr_IX_82_03.doc
Nr IX/82/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec Opoczyński
 Nr_IX_83_03.doc
Nr IX/83/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzielna
 Nr_IX_84_03.doc
Nr IX/84/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Karwicki
 Nr_IX_85_03.doc
Nr IX/85/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karwice
 Nr_IX_86_03.doc
Nr IX/86/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliny
 Nr_IX_87_03.doc
Nr IX/87/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kraśnica
 Nr_IX_88_03.doc
Nr IX/88/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszewiec
 Nr_IX_89_03.doc
Nr IX/89/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Libiszów Kolonia
 Nr_IX_90_03.doc
Nr IX/90/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Libiszów
 Nr_IX_91_03.doc
Nr IX/91/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Międzybórz
 Nr_IX_92_03.doc
Nr IX/92/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Modrzew
 Nr_IX_93_03.doc
Nr IX/93/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Modrzewek
 Nr_IX_94_03.doc
Nr IX/94/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mroczków Duży
 Nr_IX_95_03.doc
Nr IX/95/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ogonowice
 Nr_IX_96_03.doc
Nr IX/96/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrów
 Nr_IX_97_03.doc
Nr IX/97/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różanna
 Nr_IX_98_03.doc
Nr IX/98/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sielec
 Nr_IX_99_03.doc
Nr IX/99/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sitowa
 Nr_IX_100_03.doc
Nr IX/100/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sobawiny
 Nr_IX_101_03.doc
Nr IX/101/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sołek
 Nr_IX_102_03.doc
Nr IX/102/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stużno Kolonia
 Nr_IX_103_03.doc
Nr IX/103/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stużno
 Nr_IX_104_03.doc
Nr IX/104/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Karwicka
 Nr_IX_105_03.doc
Nr IX/105/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wygnanów
 Nr_IX_106_03.doc
Nr IX/106/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziębów
 Nr_IX_107_03.doc
Nr IX/107/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Januszewice
 Nr_IX_108_03.doc
Nr IX/108/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszewiec Kolonia
 Nr_IX_109_03.doc
Nr IX/109/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kraszków
 Nr_IX_110_03.doc
Nr IX/110/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mroczków Gościnny
 Nr_IX_111_03.doc
Nr IX/111/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Załężna
 Nr_IX_112_03.doc
Nr IX/112/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie diet dla sołtysów gminy Opoczno
 Nr_IX_113_03.doc
Nr IX/113/03 z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Opoczna umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym o wymiarach 12x24 m
 Nr_IX_114_03.doc
Nr IX/114/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 Nr_IX_115_03_.doc
Nr IX/115/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Opocznie - Osiedle Kwiatowa II.
 Nr_IX_116_03_.DOC
Nr IX/116/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 Nr_X_117_03.doc
Nr X/117/03 z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów.
 Nr_X_118_03_.doc
Nr X/118/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w spr. wpr. zm. do uchwał R M w Opocznie: Nr IV/23/02,Nr IV/24/02, Nr IV/25/02, Nr IV/26/02, Nr IV/27/02, z dnia 30 grudnia 2002 r.w spr. przyst. do sporządzenia zm. miejsc. ogólnego planu zag. przest. m. Opoczna.
 Nr_X_119_03_.doc
Nr X/119/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w spr wpr. zm. do uch. RM w Opocznie: Nr IV/28/02,Nr IV/29/02, Nr IV/30/02, Nr IV/31/02, Nr IV/32/02, Nr IV/33/02,Nr IV/34/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w spr. przyst. do sporz.zm. m. og. pl. zag. przest. gm. Opoczno
 Nr_X_120_03_.doc
Nr X/120/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w spr rozp zarzutu p. Małgorzaty i Stanisława Włodarskich wniesionego do proj. miejsc. planu zag. przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami:Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
 Nr_X_121_03_.doc
Nr X/121/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w spr. roz. zarzutów p.Andrzeja Budzyńskiego wniesionego do projektu miejsc. planu zag. przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Inowłodzką,Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
 Nr_X_122_03_.doc
Nr X/122/03 z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Romany Wiktorowicz wniesionego dojektu miejscowego pl. zag. przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
 Nr_X_123_03.doc
Nr X/123/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w spr. rozp. pr. p. K. Michnickiego, L. Bielikowskiego, W. Deki, A. Wilk, J. Osmólskiej, A. Wojnowskiego wn. do pr. m. pl. zag. p. m. Opoczna dla obsz. zaw. m. ul: Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
 Nr_X_124_03_.doc
Nr X/124/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie roz. protestu p. Jarosława Wiktorowicza wn. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II.
 Nr_X_125_03_.doc
Nr X/125/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy przemysłowej położonej przy ul. Przemysłowej.
 Nr_X_126_03_.doc
Nr X/126/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawienadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych Nr l w Opocznie.
 Nr_X_127_03_.doc
Nr X/127/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 Nr_X_128_03_.doc
Nr X/128/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
 Nr_XI_129_03_.doc
Nr XI/129/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie: regulaminu wyboru ławników na kadencję 2004 - 2007
 Nr_XI_130_03.doc
Nr XI/130/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie : wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2004-2007.
 Nr_XI_133_03_.doc
Nr XI/133/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podstrefy Opoczno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 Nr_XI_134_03.doc
Nr XI/134/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
 Nr_XI_135_03_.doc
Nr XI/135/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy przez Krytą Pływalnię
 Nr_XI_136_03__.doc
Nr XI/136/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Opoczno.
 Nr_XI_137_03_.doc
Nr XI/137/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Krytej Pływalni
 Nr_XI_138_03_.rtf
Nr Xi/138/03 z dnia 29 października w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni
 Nr_XI_139_03_.doc
Nr XI/139/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Mroczkowie Gościnnym.
 Nr_XI_140_03_.doc
Nr XI/140/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie zmiany uchwały Nr IX / 112 / 03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie diet dla sołtysów gminy Opoczno.
 Nr_XI_141_03.doc
Nr XI/141/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Opoczna.
 Nr_XI_142_03.doc
Nr XI/142/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna,Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość. Stużno wieś.
 Nr_XI_143_03.doc
Nr XI/143/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie poręczenia pożyczek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie.
 Nr_XI_144_03_.doc
Nr XI/144/03 z dnia 29 października 2003r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
 Nr_XII_145_03.doc
Nr XII/145/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Opocznie na rok 2004.
 Nr_XII_146_03.doc
Nr XII/146/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2004.
 Nr_XII_147_03_.DOC
Nr XII/147/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 Nr_XII_148_03.DOC
Nr XII/148/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Opoczno.
 Nr_XII_149_03.doc
Nr XII/149/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 Nr_XII_150_03_.doc
Nr XII/150/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
 Nr_XII_151_03_.doc
Nr XII/151/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Opocznie, aportu w postaci nieruchomości gruntowej i infrastruktury technicznej.
 Nr_XII_152_03_.doc
Nr XII/152/03 z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
 Nr_XIII_153_03.doc
Nr XIII/153/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na kadęcję 2004-2007
 Nr_XIII_154_03.doc
Nr XIII/154/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na kadęcję lat 2004-2007
 Nr_XIII_155_03.doc
Nr XIII/155/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni
 Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XIII_155_03.doc
Załączniki do Uchwały Nr XIII/155/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni
 Nr_XIII_157_03.doc
Nr XIII/157/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Januszewice
 Nr_XIII_158_03.doc
Nr XIII/158/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
 Nr_XIII_159_03_.doc
Nr XIII/159/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady i komisji na rok 2004
 Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XIII_159_03_.doc
Załączniki do Uchwały Nr XIII/159/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie planów pracy Rady i komisji na 2004r
 Nr_XIII_160_03_.doc
Nr XIII/160/03 z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie


Informację wytworzył(a): Telus Piotr
Informację dodał(a): Telus Piotr
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-26 08:03:46


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech