23-04-2021r.
godzina 19:43
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

turystykaTurystyka
 

Turystyka


Turystyka jest sposobem poznawania i przeżywania świata. 

Gmina Opoczno jest dobrze przygotowana na przyjęcie gości i turystów. Działają tu, trzy biura podróży: Gromada, PTTK, Omnitur, oraz trzy hotele wraz z restauracjami - "Opoczyński", "Sawana", "Park". 

Ziemia opoczyńska ma wiele piękna i uroku. Przepływają przez nią wody stosunkowo czystych rzek Polski: Czarnej, Wąglanki, Drzewiczki i Pilicy. Wiele sielskości zachowały wsie opoczyńskie, zwłaszcza położone nad wodami i wśród rozległych łąk i pastwisk. Istnieje wiele parków z ciekawym drzewostanem, a pobliskie Lasy Spalskie, rezerwat żubrów i Błękitne Źródła, są siedliskiem ptaków, zwierząt i roślin. 

W miejscowości Miedza Murowana na terenie lasów nadleśnictwa gminy Białaczów, w odległości 300 m od zalewu o powierzchni 185 ha., znajduje się stanica harcerska - obiekt zarządzany przez miejski Dom Kultury w Opocznie. Na terenie bazy znajduje się zaplecze kuchenne z wyposażeniem sanitarnym, stołówką wraz z sala kominkową, dwa pawilony mieszkalne z 32 pomieszczeniami noclegowymi oraz pawilon gospodarczy.

Mówiąc o rekreacji, myśliwych zachęcamy do polowań: istnieje pięć polnych obwodów łowieckich. Miłośnikom wędkowania zaś spodoba się zalew w Miedznej Murowanej oraz rzeki Drzewiczka i Wąglanka. Niedaleko stąd do Spały znanej z rozległych lasów i Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Kilkanaście kilometrów od Opoczna leży Drzewica z ruinami XVI-wiecznego zamku oraz Inowłódz ze słynnym XII-wiecznym kościołem św. Idziego. W Białaczowie zaś, 10 km stąd, jest piękny zespół pałacowy z XVIII wieku. W Sulejowie-Podklasztorzu, 30 km od nas - wczesnośredniowieczny klasztor cystersów. 

Zachęcając turystów do zwiedzenia pięknej ziemi opoczyńskiej, życzymy wielu miłych i ciekawych wrażeń.Załączniki
 przewodnicy_wycieczek.pdf
Lista pilotów i przewodników terenowych
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech