05-03-2021r.
godzina 05:29
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

informacjeInformator
 
Ważniejsze instytucje
 
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 tel. 7363100
Starostwo Powiatowe Pl. Kościuszki 1
Urząd Skarbowy ul. Piotrkowska 14 tel. 755-31-01
Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 1a tel. 755-31-85
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  ul. Moniuszki 1 tel. 755-23-04
Sąd Rejonowy w Opocznie  ul. Biernackiego 20 tel. 755-24-06
Prokuratura Rejonowa ul. Biernackiego 20 tel. 755-22-03
Straż Miejska ul. Staromiejska 6 tel. 7363114
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Rolna 1 tel. 755-24-69
Powiatowa Komenda Policji w Opocznie ul. Mickiewicza 5  tel. 755-35-68
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Opoczno  ul. Inowłodzka 11 tel. 755 27-39
Zakład Energetyczny  ul. Inowłodzka 19  tel. 755-25-01
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 1 tel. 755-23-36
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pl. Kościuszki 1 tel. 755-31-51
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ul. Przemysłowa 2 tel. 755-21-94
 
Przedszkola
 
Nr 2 ul. Szkolna 11 tel. 755-18-39
Nr 4 ul. Norwida 4 tel. 755-18-38
Nr 5 ul. Partyzantów 36 tel. 755-18-41
Nr 6 ul. Kopernika 3 tel. 755-18-40
Nr 8 ul. Kopernika 10A tel. 755-18-42
Szkoły Podstawowe
 
Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  ul. Skłodowskiej 5 tel. 755-26-40
Nr 2 im Kazimierza Wielkiego  ul. Inowłodzka 3 tel. 755-46-07
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza  ul. Armii Krajowej 1  tel. 755-28-88
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia  ul. Piotrkowska 28 tel. 755-31-10
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 ul.Piotrkowska 61 tel. 755-30-49
Szkoła Podstawowa w Bielowicach tel. 755-18-21
Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim tel. 755-18-33
Szkoła Podstawowa w Dzielnej tel. 755-18-24
Szkoła Podstawowa w Januszewicach tel. 755-18-37
Szkoła Podstawowa w Kraśnicy tel. 755-18-28
Szkoła Podstawowa w Kruszewcu tel. 755-18-27
Szkoła Podstawowa w Libiszowie tel. 755-18-30
Szkoła Podstawowa w Modrzewiu tel. 755-18-29
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnym tel.755-18-23
    755-18-20
Szkoła Podstawowa w Ogonowicach tel.755-18-36
Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej tel. 755-18-35
Szkoła Podstawowa w Wygnanowie  tel. 755-18-25
Szkoła Podstawowa w Sielcu tel. 755-18-22
 
Gimnazja
 
Gimnazjum Nr 1 w Opocznie ul. Skłodowskiej 5 tel. 755-26-40
Gimnazjum Nr 2 w Opocznie ul. Armii Krajowej 1 tel. 755-28-88
Gimnazjum  w Bukowcu Op. tel. 755-18-33
Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym tel. 755-18-23
 
Szkoły Ponadpodstawowe
 
Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego ul. Żeromskiego 3 tel. 755-24-83
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. S Staszica ul. Kossaka 2 A tel. 755-29-98
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie ul. Partyzantów 1A tel. 755-52-76
Zespół Szkół Samorządowych w Opocznie: tel. 755-26-40
 
Urzędy Pocztowe
 
Obwodowy Opoczno 1  pl. Kościuszki 16 tel. 755-27-31
Obwodowy Opoczno 3  ul. Westerplatte Pawilon 2 tel. 755-34-74
 
Banki
 
Bank PeKaO S.A. I Oddział Opoczno Pl. Kościuszki 16 tel. 755-26-93
Bank PeKaO S.A. I Oddział Opoczno   Filia I ul. Kopernika  tel. 754-25-40
Bank Spółdzielczy w Opocznie Pl. Kościuszki 3 tel. 755-25-51
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy O/Opoczno ul. Staromiejska 14
ul. Westerplatte 13 
tel. 755-25-15
tel. 755-22-10
Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie I O/ Radom filia w Opocznie  ul. Piotrkowska 18 tel. 754-28-33
 
Apteki
 
Apteka "Cefarm" Pl. Kościuszki 9 tel. 755-24-87
Apteka "Cefarm"  ul. Piotrkowska 7 tel. 755-22-02
Apteka "Pod Wagą" ul. Spacerowa 9 tel. 755-25-34
Apteka Pl. Kilińskiego 23 tel. 755-52-86
Apteka  ul. Partyzantów 45 tel. 755-54-16
Apteka ul. Westerplatte 6

Apteka "Verbena"

ul. Kopernika 2

tel. 754-29-24

 
Dworce
 
Dworzec PKP ul. Dworcowa tel. 755-24-09
Dworzec PKS ul. Dworcowa tel. 755-31-83
  
Hotele
 
"Opoczyński" ul. Graniczna 7 tel .755-35-38
" Park" ul. Kolberga 1 tel. 755-28-55
"Savana" ul. Piotrkowska 61 tel. 755-28-81
 
Służba Zdrowia
 
Szpital Rejonowy ul. Partyzantów tel. 755-22-51
Pogotowie Ratunkowe  ul. Szpitalna 1 tel. 755-24-27
Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna ul. Szpitalna 1 tel. 755-24-27
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pl. Kościuszki 9 tel. 755-23-29
 
Pogotowia
 
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Straż Pożarna tel. 998
Policja  tel. 997
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Pogotowie Gazowe tel. 755-33-73
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 755-27-76
 
Stacje Benzynowe
 
CPN ul. Kolberga 1 tel. 755-25-63
Stacja Paliw ul. Piotrkowska 197 tel. 755-44-53
Stacja Paliw Krzysztof Rzeźnik  ul. Rolna 6 tel. 755-58-38
Stacja "Petro" ul. Różanna   tel. 755-32-92
 
Biura Podróży
 
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Biuro Turystyki Zagranicznej "Gromada"  ul. Kowalskiego 2  tel. 755-24-40
 
Postoje Taxi
 
Pl. Kilińskiego  tel. 755-22-00
 
Kościoły
 
Parafia św. Bartłomieja  ul. Kościelna 2 tel. 755-23-50
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. ul. Westerplatte 2  tel. 755-65-47
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  ul. Graniczna
 
Placówki Kultury
 
Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego ul. Biernackiego 4 tel. 755-22-91
Muzeum Regionalne pl. Zamkowy 1  tel. 755-23-19
Kino (przy MDK) ul. Biernackiego 4 tel. 755-22-92
Powiatowa i Miejska Publiczna pl. Kościuszki 15 tel. 755-25-66
Pedagogiczna Biblioteka Województwa Łódzkiego filia Opoczno


Informację wytworzył(a): Badura Dariusz
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-02 12:41:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech