23-04-2021r.
godzina 20:42
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Mienie Komunalne Gminy
Ochrona Środowiska
Porządek i czystość w Gminie
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Gospodarka komunalna :: Ochrona Środowiska Info.pdf
Informacja dotycząca szkodliwośći azbestu
 Wykaz.pdf
Wykaz firm posiadających zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Opocznie program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
 V_40_11.pdf
Uchwała Rady Miejskiej wraz z załącznikami
 Informacja.pdf
Informacja do wniosku o usunięcie azbestu
 Regulamin.pdf
Regulamin dofinansowania usuwania azbestu
 Zal_Nr_1.pdf
Zał. nr 1 do Regulaminu
 Zal_Nr_2.pdf
Zał. nr 2 do Regulaminu


Sprawozdanie
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
 Zal_Nr_1.pdf
Załącznik Nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami
 Zal_Nr_2.pdf
Załącznik Nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami
 Zal_Nr_3.pdf
Załącznik Nr 3 do Planu Gospodarki Odpadami
 Zal_Nr_4.pdf
Załącznik Nr 4 do Planu Gospodarki Odpadami


Raport
 Raport.pdf
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Opoczno


 Prognoza.pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ Opoczno lipiec 2009
 Prognoza.pdf
Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Opoczno 2009
 Sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpoadami w Gminie Opoczno
 Zalcznik.pdf
Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpoadami w Gminie Opoczno
 Raport.pdf
Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska w Gminie Opoczno
 Plan.pdf
Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Opoczno
 Zal_Nr_2.pdf
Załącznik Nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami
 Program.pdf
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno
 POS_Opoczno_30.12.zip
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2004-2015
 PGO_Opoczno_30.12.zip
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno na lata 2004-2015


Informację wytworzył(a): Dominika Chybowska
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2011-06-08 08:34:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech