05-03-2021r.
godzina 04:18
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe za 2002r
Oświadczenia majątkowe za 2003r
Oświadczenia majątkowe za 2004r
Oświadczenia majątkowe za 2005r
Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Oświadczenia majątkowe za 2006r
Oświadczenia majątkowe za 2007r
Oświadczenia majątkowe za 2008r
Oświadczenia majątkowe za 2009r
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji 2010 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010r
Oświadczenia majątkowe za 2011r
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Władze lokalne :: Oświadczenia majątkowe :: Oświadczenia majątkowe za 2005rOświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek podległych i członków zarzadu
 
a


Badura Magdalena - Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie
 Badura_M_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Badura_M_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Badura_M_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Bąkiewicz Stanisław - Prezes Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opocznie
 Bakiewicz_St_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Bakiewicz_St_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Bakiewicz_St_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Białas Irena - Dyrektor Miejski Dom Kultury w Opocznie
 Bialas_I_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Bialas_I_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Bialas_I_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Jaźwiec Anna - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 Jazwiec_A_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Jazwiec_A_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Jazwiec_A_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Kałużyńska Edyta - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej
 Kaluzynska_E_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Kaluzynska_E_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Kaluzynska_E_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Karbownik Elżbieta - Główny Księgowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
 Karbownik_E_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Karbownik_E_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Karbownik_E_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Kopania Andrzej - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie
 Kopania_A_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Kopania_A_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Kopania_A_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Kowalski Robert - Dyrektor Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 Kowalski_R_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Kowalski_R_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Kowalski_R_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Łuczkowski Jan - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 Luczkowski_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Luczkowski_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Luczkowski_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Oleksik Jadwiga - Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
 Oleksik_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Oleksik_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Oleksik_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Świątek-Mazur Bożena - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 Swiatek-Mazur_B_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Swiatek-Mazur_B_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Swiatek-Mazur_B_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Telus Robert - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie
 Telus_R_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Telus_R_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Telus_R_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Wiktorowicz Urszula - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Bielowicach
 Wiktorowicz_U_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Wiktorowicz_U_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Wiktorowicz_U_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Ziębicka-Szczepańska Janina - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie
 Ziebicka_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Ziebicka_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Ziebicka_J_maj.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Zięba Anna - Członek Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opocznie
 Zieba_A_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Zieba_A_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Ziebicka_J_maj.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna
 
d


Wieruszewski Jan - Burmistrz Miasta Opoczno
 Wieruszewski_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Wieruszewski_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Wieruszewski_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno
 Wieruszewski_J_kore.pdf
Korekta oświadczenia majątkowego


Raczyński Leszek - Zastępca Burmistra Miasta Opoczno
 Raczynski_L_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Raczynski_L_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Raczynski_L_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Kożuchowski Kazimierz - Sekretarz Miasta
 Kozuchowski_K_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Kozuchowski_K_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Kozuchowski_K_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Bąk Barbara - Główny Księgowy
 Bak_B_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Bak_B_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Bak_B_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Pawlik Beata - Zastępca Głównego Księgowego
 Pawlik_B_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Pawlik_B_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Pawlik_B_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 
aa


Macierzyński Janusz - Przewodniczący Rady Miejskiej
 Macierzynski_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Macierzynski_J_osw.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Macierzynski_J_kore.pdf
Korekta oświadczenia majątkowego


Brzezińska Jadwiga
 Brzezinska_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Brzezinska_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Brzezinska_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Cieśłikiewicz Władysław
 Cieslikiewicz_W_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Cieslikiewicz_W_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Cieslikiewicz_W_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Dembińska Barbara
 Dembinska_B_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Dembinska_B_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Dembinska_B_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Głogowski Krzysztof
 Glogowski_K_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Glogowski_K_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Glogowski_K_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Klimek Janusz
 Klimek_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Klimek_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Klimek_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Ksyta Marek
 Ksyta_M_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Ksyta_M_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Ksyta_M_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Lasota Jolanta
 Lasota_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Lasota_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Lasota_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Łączek Eugeniusz
 Laczek_E_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Laczek_E_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Laczek_E_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Nita Franciszek
 Nita_F_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Nita_F_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Nita_F_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Rek Włodzimierz
 Rek_W_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Rek_W_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Rek_W_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Rożenek Andrzej
 Rozenek_A_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Rozenek_A_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Rozenek_A_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Róg Ewa
 Rog_E_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Rog_E_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Rog_E_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Sikora Stanisław
 Sikora_S_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Sikora_S_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Sikora_S_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Stępień Stanisław
 Stepien_S_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Stepien_S_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Stepien_S_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Stępień Jan
 Stepin_J_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Stepin_J_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Stepin_J_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Sudzius Halina
 Sudzius_H_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Sudzius_H_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Sudzius_H_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Turek Wiesław
 Turek_W_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Turek_W_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Turek_W_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Wojciechowski Zdzisław
 Wojciechowski_Z_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Wojciechowski_Z_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka


Wołkiewicz Wiesław
 Wolkiewicz_W_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Wolkiewicz_W_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka


Wołąkiewicz Grzegorz
 Wolokiewicz_G_osw_maj.pdf
Oświadczenie majątkowe
 Wolokiewicz_G_osw_malz.pdf
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
 Wolokiewicz_G_inf.pdf
Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostkach podległych gminie Opoczno


Informację wytworzył(a): Biuro Rady Miejskiej
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-26 08:16:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech