05-03-2021r.
godzina 05:07
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Dla Interesanta :: Procedury Administracyjne :: Architektura i UrbanistykaTreść procedury
Nazwa procedury
PROCEDURA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Budynek „C” Piętro tel. 0447363130 do 133 Fax. 044 7363111

więcej...
Nazwa procedury
PROCEDURA USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Budynek „C” Piętro tel. 0447363130 do 133 Fax. 044 7363111

więcej...
Nazwa procedury
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Budynek „C” Piętro tel. 0447363130 do 133 Fax. 044 7363111

więcej...
Nazwa procedury
1. WYDANIE WYPISU, WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
2. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Budynek „C” Piętro tel.0447363130 do 133 Fax. 044 7363111

więcej...
Nazwa procedury
NADAWANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCIOM

więcej...


Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2010-07-29 12:24:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech