07-03-2021r.
godzina 21:23
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku
NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach
Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna
Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania
Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno
Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli
Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno
Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
NOWY Dostawa artykułów spożywczych
Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne
Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro
Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży
Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie
Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna
Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn
Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic
Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych
Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno
Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku     Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku     NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa     Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka     Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych     Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych     Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania     Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach     Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego     Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna     Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania     Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła     Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno     Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli     Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia     Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013     Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec     Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno     Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła     NOWY Dostawa artykułów spożywczych     Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne     Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego     Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno     Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro     Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek     Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży     Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie     Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna     Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn     Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic     Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych     Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg     Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania     Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno     Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna    

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia powyżej 14 000 euro


System wykonany przez firmę Javatech