07-03-2021r.
godzina 21:58
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Wynik Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe
Wynik Wykonanie tablic pamiętkowych w ramach promocji projektu
WYNIK -- Wykonanie analizy finansowej wraz z wyliczeniem luki finansowej
NOWY Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opocznie
NOWY Dostawa roślin doniczkowych , doniczek, skrzynek, ziemi oraz tabliczek do oznaczania
Wynik Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach zadania edukacji ekologicznej
Wynik Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia pracowni
Wynik Dostawa tabliczek aluminiowych z etykietami do oznaczania roślin
Wynik Dostawa tablic dydaktycznych na potrzeby projektu edukacji ekologicznej
Wynik Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych
NOWY PONOWINONY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji
Wynik Dostawa tablic, opraw, zadaszenia, punktów podparcia z niezbędnymi do zamocowania na gr
Wynik Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjno – turystycznych
Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji II
Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji I
NOWY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji
Wynik postępowania Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna &
NOWE Dostawa artykułów promujących gminę Opoczno
NOWEPrzeniesienie na cyfrowe nośniki dźwięku oraz mastering tradycyjnej opoczyńskiej muzyki
NOWY Dostawa nagród w konkursie realizowanym w ramach programu edukacji ekologicznej
Wynik Dostawa dzienników zajęć dodatkowych
PONOWIONY Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Wynik Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe     Wynik Wykonanie tablic pamiętkowych w ramach promocji projektu     WYNIK -- Wykonanie analizy finansowej wraz z wyliczeniem luki finansowej     NOWY Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opocznie     NOWY Dostawa roślin doniczkowych , doniczek, skrzynek, ziemi oraz tabliczek do oznaczania     Wynik Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach zadania edukacji ekologicznej     Wynik Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia pracowni     Wynik Dostawa tabliczek aluminiowych z etykietami do oznaczania roślin     Wynik Dostawa tablic dydaktycznych na potrzeby projektu edukacji ekologicznej     Wynik Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych     NOWY PONOWINONY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji     Wynik Dostawa tablic, opraw, zadaszenia, punktów podparcia z niezbędnymi do zamocowania na gr     Wynik Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjno – turystycznych     Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji II     Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji I     NOWY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji     Wynik postępowania Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna &     NOWE Dostawa artykułów promujących gminę Opoczno     NOWEPrzeniesienie na cyfrowe nośniki dźwięku oraz mastering tradycyjnej opoczyńskiej muzyki     NOWY Dostawa nagród w konkursie realizowanym w ramach programu edukacji ekologicznej     Wynik Dostawa dzienników zajęć dodatkowych     PONOWIONY Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej    

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia poniżej 14 000 euro


System wykonany przez firmę Javatech