05-03-2021r.
godzina 05:05
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Dla Interesanta :: Procedury Administracyjne :: Ewidencja LudnościTreść Procedury
Nazwa Procedury
REJESTRACJA WYBORCÓW
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

więcej...
Nazwa Procedury
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO PONAD TRZY MIESIĄCE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY PONAD TRZY MIESIĄCE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

więcej...
Nazwa Procedury
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD DWA MIESIĄCE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH POWRACAJACYCH Z ZAGRANICY PO DŁUGOTRWAŁEJ NIEOBECNOŚCI W KRAJU [ karta dotyczy obywateli nie posiadających w kraju stałego zameldowania i dowodu osobistego ].
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO TRZECH MIESIĘCY
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY PONAD TRZY MIESIĄCE CUDZOZIEMCA, OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKA JEGO RODZINY NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD TRZY MIESIĄCE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Budynek „C” Parter tel. 0447363143 Fax. 044 7363111
meil: ewidencja@um.opoczno.pl

więcej...
Nazwa Procedury
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE

więcej...


Informację wytworzył(a): Agnieszka Wrońska
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-12 13:51:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech