05-03-2021r.
godzina 05:48
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Dla Interesanta :: Procedury Administracyjne :: Gospodarka Gruntami , NieruchomościamiTreść Procedury
Treść Procedury:
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363124 lub 0447363125 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363124 lub 0447363125 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
SPRZEDAŻ NA RZECZ NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OPOCZNO WRAZ Z ODDANIEM UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LUB SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU POD BUDYNKIEM
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363124 lub 0447363125 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363124 lub 0447363125 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
ZATWIERDZENIE STATUTU SPÓŁKI DO SPRAWOWANIA ZARZĄDU NAD WSPÓLNOTAMI GRUNTOWYMI ORAZ JEGO ZMIANY
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
ZATWIERDZANIE AKTU ZBYCIA UDZIAŁU WE WSPÓLNOCIE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
WYRAŻANIE ZGODY NA ZBYCIE, ZAMIANĘ ORAZ PRZEZNACZENIE NA CELE PUBLICZNE LUB SPOŁECZNE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH ORAZ NA ZACIĄGANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...
Treść Procedury:
DECYZJE W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE
Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Budynek „E” Piętro tel. 0447363126 Fax. 044 7363111

więcej...


Informację wytworzył(a): Marzanna Wojciechowska, Plewa Anna. Piotr Gruszczyński, Włodzimierz Gregorczyk, Regina MArczewska
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-26 14:24:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech