05-03-2021r.
godzina 05:21
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe za 2002r
Oświadczenia majątkowe za 2003r
Oświadczenia majątkowe za 2004r
Oświadczenia majątkowe za 2005r
Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji
Oświadczenia majątkowe za 2006r
Oświadczenia majątkowe za 2007r
Oświadczenia majątkowe za 2008r
Oświadczenia majątkowe za 2009r
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji 2010 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010r
Oświadczenia majątkowe za 2011r
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Władze lokalne :: Oświadczenia majątkowe :: Oświadczenia majątkowe za 2007rOświadczenia Majątkowe radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 Baran_Pawel.pdf
Baran Paweł
 Dabrowski_Jozef.pdf
Dąbrowski Józef
 Figura_Jadwiga.pdf
Figura Jadwiga
 Jozwik_Piotr.pdf
Jóźwik Piotr
 Kadziela_Rafal.pdf
Kądziela Rafał
 Klimek_Janusz.pdf
Klimek Janusz
 Ksyta_Marek.pdf
Ksyta Marek
 Laczek_Eugeniusz.pdf
Łączek Eugeniusz
 Pacan_Andrzej.pdf
Pacan Andrzej
 Peczek_Janina.pdf
Pęczek Janina
 Podlewski_Andrzej.pdf
Podlewski Andrzej
 Rozenek_Andrzej.pdf
Rożenek Andrzej
 Rog_Ewa.pdf
Róg Ewa
 Stepien_Jan.pdf
Stępień Jan
 Szczepaniak_Alicja.pdf
Szczepaniak Alicja
 Waclawiak_Barbara.pdf
Wacławiak Barbara
 Wijata_Jerzy.pdf
Wijata Jerzy
 Wojciechowski_Zdzislaw.pdf
Wojciechowski Zdzisław
 Wolkiewicz_Wieslaw.pdf
Wołkiewicz Wiesław
 Wronski_Andrzej.pdf
Wroński Andrzej
 Wiktorowicz_Jaroslaw.pdf
Wiktorowicz Jarosław
 Jedras_Miroslaw.pdf
Jędras Mirosław


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna
 Wieruszewski_Jan.pdf
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna
 Macierzynski_Janusz.pdf
Janusz Macierzyński - Zastępca Burmistrza Opoczna
 Kozuchowski_Kazimierz.pdf
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Miasta
 Bak_Barbara.pdf
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy
 Bednarczyk_Stanislawa.pdf
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 Krzysztofik_Ewa.pdf
Ewa Krzysztofik - p.o Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 Lasota_Jacenty.pdf
Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
 Miazek_Stanislaw.pdf
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 Plaskota_Janusz.pdf
Janusz Plaskota - Naczelnik Wydziału Oświaty
 Susik_Iwona.pdf
Iwona Susik - p.o Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 Pawlik_Beata.pdf
Beata Pawlik - Z-ca Skarbnika Gminy


Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu
 Pacan_Jacek.pdf
Jacek Pacan - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 Zieba_Anna.pdf
Anna Zięba - Członek Zarządu, Główny Księgowy ZGM sp z o.o.
 Badura_Magdalena.pdf
Magdalena Badura - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 Borowiecka_Zofia.pdf
Zofia Borowiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 Jurek_Dorota.pdf
Dorota Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową
 Kopania_Andrzej.pdf
Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 Kowalski_Robert.pdf
Robert Kowalski - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 Luczkowski_Jan.pdf
Jan Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 Rek_Barbara.pdf
Barbara Rek - Dyrektor ZS w Ogonowicach
 Stolarczyk_Marzena.pdf
Marzena Stolarczyk - Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie
 Ziebicka_Janina.pdf
Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.
 Ziebicki_Marek.pdf
Marek Ziębicki - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie
 Adamczyk_Bernarda.pdf
Bernadeta Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 Ceglarska_Halina.pdf
Halina Ceglarska - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 Karolak_Marzena.pdf
Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 Matysiak_Marianna.pdf
Marianna Matysiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 Wiktorowicz_Urszula.pdf
Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 Ziolkowska_Alicja.pdf
Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 Buczynska_Malgorzata.pdf
Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 Idzik_Anna.pdf
Anna Idzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 Kaluzynska_Malgorzata.pdf
Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 Karbownik_Elzbieta.pdf
Elżbieta Karbownik - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie
 Oleksik_Jadwiga.pdf
Jadwiga Oleksik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 Olszewski_Wiktor.pdf
Wiktor Olszewski - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie
 Tokarska_Aneta.pdf
Aneta Tokarska - Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
 Bartoszek_Malgorzata.pdf
Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 Bialas_Irena.pdf
Irena Białas - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 Bolarczyk_Ewa.pdf
Ewa Bolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 Domagalska_Anna.pdf
Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 Jazwiec_Anna.pdf
Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Opieki Placówek Oświatowych w Opocznie
 Jurek_Alicja.pdf
Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 Kaluzynska_Edyta.pdf
Edyta Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 Sobolewski_Zbigniew.pdf
Zbigniew Sobolewski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 Swiatek_Bozena.pdf
Bożena Świątek-Mazur - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Ziolkowski_Bernard.pdf
Bernard Ziółkowski - p.o Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 Bakiewicz_Stanislaw.pdf
Stanisław Bąkiewicz - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 Podlewski_Andrzej.pdf
Andrzej Podlewski - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 Wolakiewicz_Ewa.pdf
Ewa Pawlikowska-Wołąkiewicz - Członek Zarządu, Główny Księgowy ZGM sp z o.o.


Korekty Oświadczeń Majątkowych
 Idzik_Anna.pdf
Anna Idzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 Kowalski_Robert.pdf
Robert Kowalski - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 Luczkowski_Jan.pdf
Jan Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 Swiatek_Bozena.pdf
Bożena Świątek-Mazur - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Wiktorowicz_Urszula.pdf
Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 Wiktorowicz_Jaroslaw.pdf
Wiktorowicz Jarosław - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
 Wolakiewicz_Ewa.pdf
Ewa Pawlikowska-Wołąkiewicz - Członek Zarządu, Główny Księgowy ZGM sp z o.o.


Wyjaśnienia do Oświadczeń Majątkowych
 Adamczyk_Bernarda.pdf
Bernadeta Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 Bartoszek_Malgorzata.pdf
Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 Bak_Barbara.pdf
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy
 Bialas_Irena.pdf
Irena Białas - p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 Buczynska_Malgorzata.pdf
Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 Domagalska_Anna.pdf
Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 Jazwiec_Anna.pdf
Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Opieki Placówek Oświatowych w Opocznie
 Jurek_Alicja.pdf
Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 Kaluzynska_Edyta.pdf
Edyta Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 Kaluzynska_Malgorzata.pdf
Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 Kopania_Andrzej.pdf
Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 Kowalski_Robert.pdf
Robert Kowalski - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 Kozuchowski_Kazimierz.pdf
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Miasta
 Luczkowski_Jan.pdf
Jan Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 Macierzynski_Janusz.pdf
Janusz Macierzyński - Zastępca Burmistrza Opoczna
 Matysiak_Marianna.pdf
Marianna Matysiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 Mazur_Bozena.pdf
Bożena Świątek-Mazur - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Miazek_Stanislaw.pdf
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 Pacan_Jacek.pdf
Jacek Pacan - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 Plaskota_Janusz.pdf
Janusz Plaskota - Naczelnik Wydziału Oświaty
 Rek_Barbara.pdf
Barbara Rek - Dyrektor ZS w Ogonowicach
 Sobolewski_Zbigniew.pdf
Zbigniew Sobolewski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 Stolarczyk_Marzena.pdf
Marzena Stolarczyk - Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie
 Ziebicki_Marek.pdf
Marek Ziębicki - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie
 Ziolkowska_Alicja.pdf
Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 Wieruszewski_Jan.pdf
Wieruszewski Jan - Burmistrz Opoczna


Korekty Oświadczeń Majątkowych radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 Dabrowski_Jozef.pdf
Dąbrowski Józef
 Jozwik_Piotr.pdf
Jóźwik Piotr
 Kadziela_Rafal.pdf
Kądziela Rafał
 Laczek_Eugeniusz.pdf
Łączek Eugeniusz
 Pacan_Andrzej.pdf
Pacan Andrzej
 Peczek_Janina.pdf
Pęczek Janina
 Podlewski_Andrzej.pdf
Podlewski Andrzej
 Stepien_Jan.pdf
Stępień Jan
 Szczepaniak_Alicja.pdf
Szczepaniak Alicja
 Waclawiak_Barbara.pdf
Wacławiak Barbara
 Wijata_Jerzy.pdf
Wijata Jerzy
 Wojciechowski_Zdzislaw.pdf
Wojciechowski Zdzisław
 Wolkiewicz_Wieslaw.pdf
Wołkiewicz Wiesław
 Wronski_Andrzej.pdf
Wroński Andrzej
 Wiktorowicz_Jaroslaw.pdf
Wiktorowicz Jarosław


Informację wytworzył(a): Biuro Rady
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-14 11:46:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech