03-03-2021r.
godzina 12:45
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Wydział RMiZP
Wydział GKMiOŚ
Wydział RiGG
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza :: Wydział RMiZPZałączniki do pobrania
 P-6733.1.2013_Obwieszczenie_o_wszczeciu_linia_kablowa_Stuzno.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.1.2013
 P-6733.6.2012_Obwieszczenie_o_wszczeciu_post._Przeb._pasa_drog..doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.6.2012
 P-6733.5.2012_Obwieszcz._o_wydaniu_dec._przeb._sieci_wod..doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.5.2012
 P-6733.3.2012_Obwieszcz._o_wydaniu_decyzji_przeb._sieci_wod..doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.3.2012
 Obwieszczenie_o_wszczeci_postepowania__6733.3.2012_BIPRO-BUMAR.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.3.2012
 Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733._5.2012_PGK.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.5.2012
 P-6733.195.2011_Obwieszczenie_o_wydaniu_dec._linie_kabl.PGE.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.195.2011
 P-6733.195.2011_Obwieszcz._o_wszczeciu_linie_kabl._.._PGE.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.195.2011
 P-6733.6.2011_Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_-__Kan._san._PGK.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.6.2011
 P-6733.6.2011_Obwieszczenie_o_wszczeciu_post._ks_obr.12_PGK.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.6.2011
 P-6733.5.2011_Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_-kan._deszcz_Gmina.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.5.2011
 P-6733.5.2011_Obwieszcz._o_postanowieniu_-_melioracje.doc
Obwieszczenie o postanowieniu ulicp 6733.5.2011
 P-6733.5.2011_Obwieszcz._o_postaniwieniu.doc
Obwieszczenie o postanowieniu ulicp 6733.5.2011
 P-6733.5.2011_Obwiesccz._o_wszczeciu__kan._deszczowa_Gmina.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.5.2011
 P-6733.1.2011_Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-6733.1.2011
 P-6733.1.2011_Obwieszcz._o_wszczeciu_post..doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-6733.1.2011
 P-274-10_Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.doc
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp 274-10
 P-274-10_Ob._o_post._kan._Inowl..doc
Obwieszczenie o postanowieniu P-274-10
 P-274-10_Obwiesczenie_o_wszczeciu_postepowania.doc
 P-274-10_Obwiesczenie_o_wszczeciu_postepowania.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-274/10
 P-200-10_Ob._o_postanowieniu.doc
Obwieszczenie o postanowieniu P-200/10
 P-211-10_Obwieszczenie_o_wszczeciu_Inwestor_Konin.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-211/10
 P-200-10_Ob._o_wszczeciu.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ulicp P-200/10
 Obw_BIP_wszecie.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ukicp 7331-149/10
 P-59_Ob.o_wydaniu_decyzji.doc
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp 59-10
 P-59-10_OB._o_postanowieniu.doc
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ulicp 59-10
 P-33-10_Ob._o_wydaniu_dec..doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 76/10
 P-31-10_Ob._o_wydaniu_dec..doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 75/10
 P-30-10_Ob._o_wydaniu_dec..doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 74/10
 P-28-10_Ob._o_wydaniu_dec.doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 73/10
 P-142-09_Ob._o_wydaniu_decyzji.doc
w sprawie wydania decyzji o ulicp NR 56/10
 P-59-10_Ob._o_wszczeciu.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ulicp 59/10
 Obw_BIP_wszecie.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ulicp 2610
 Obw_BIP_wszecie.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ulicp 34-10
 Ogl_BIP_postan.doc
Obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.32/10
 P-33-10_Ob._o_wszczeciu.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ukicp 7331-33/10
 P-31-10_Ob._o_wszczeciu.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ukicp 7331-31/10
 P-30-10_Ob._o_wszczeciu.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ukicp 7331-30/10
 Ogl_BIP_wszczecie.doc
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania o ulicp.32/10
 P-14209_Ob._o_postanowieniu.doc
Obwieszczenia o postanowienianiu RMiZP.7331-142/09
 P-24-09_post..doc
Taka zabudowa umożliwi również zabudowę wąskiej działki sąsiedniej.w sprawie wydania postępowania RMiZP. 7331-24/09
 P-49-08_Ob._o_wydaniu_dec._kan_w_ul._Walowej......doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 284/09
 P-223-09_Obwieszcz._o_wydaniu_dec._kan_w_ul._Mokrej,_Ogrodowej.doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 280/09
 Ogl_BIP_o_wyd_decyzji_221-09.doc
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 276/09
 Ogl_BIP.doc
obwieszczenie o wniosku o ulicp. rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 234/09
 P-204-09_Sr._dom_samopomocy.doc
obwieszczenie o decyzjii o ulcp. P-204-09
 Ogl_BIP_o_wyd_decyzji_203-09.doc
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp. 203-0
 P-204-09_Sr._dom_samopomocy_wszcz..doc
obwieszczenie o wnioski o ulcp. P-204-09
 Ogl_BIP_o_wyd_decyzji_166-09.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 166-0
 Ogl_BIP_o_wyd_decyzji_152-09.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 152-09
 Obw_o_wyd_decyzji_94-09.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 94-0
 Ogl_BIP_post_wodociagi_Kolomurna_Inowlodzka.doc
obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.109
 OglBIP_PGK_odwodnienie_targowiska.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.152/09
 Obw_BIP_o_wyd_decyzji_82-09.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 82-09
 P-96-09_Ob._o_wydaniu_decyzji.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 96-09
 P-64-09-Ob._o_wydaniu_dec.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 64-09
 P-49-_08_Obwieszczenie.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 49-08
 OglPost_BIP_kanalizacja_Garncarska_109-09.doc
obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.109
 OglPost_BIP_przebudowa_ul._Garncarskiej_80-09.doc
obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.80
 Ogl_o_post_BIP_Partyzantow_(Piotrkowska-Biernackiego)_86_09.doc
obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.86
 Ogl_BIP_skrzyzowanie_Inowlodzka-Przemyslowa.doc
obwieszczenie o postanowieniu o ulicp.64
 Ogl_BIP_PGK_Sitowa.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.96/09
 Ogl_BIP_Maz_Sp_Gaz.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.82/09
 P-94-09Ogl_BIP_PGK_Kolomurna_i_Inowlodzka.doc
Obwieszcznie o wniosku o ulicp.94/09
 Ogl_BIP_PGK_Brzustowek.doc
Obwieszcznie o wniosku o ulicp.95-09
 P-29-08_Ob.doc
obwieszczenie w sprawie wydania deczji o ulicp. 29-08
 P-73-09_Obk.doc
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp
 P-86-09_Ob.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.86-09
 P-85-09_Ob.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.85-09
 P-80-09_Ob.doc
obwieszczenie o wniosku o ulicp.80/09
 P-73-09_Ob.doc
obwieszcznie o wniosku o ulicp.73/09
 P-64-09_Ob.doc
obwieszczenie o wniosku o ulicp.64/09
 P-48-08.doc
w sprawie wydania dec. ulicp. P/48
 P-24-09_Ob.doc
obwieszczenie o wniosku o ulicp.P-24-09 Ob
 P39_Ob..doc
w sprawie wydania dec. ulicp. P/39
 Obwieszczenia.pdf
Obwieszczenia Burmistrza
 10945_Obwieszczenia.pdf
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RM i ZP. 7331/P/6/08 , RM i ZP. 7331/P/8/08 , RM i ZP. 7331/P/9/08 , RM i ZP. 7331/P/10/08 , RM i ZP. 7331/P/11/08 , RM i ZP. 7331/P/12/08 , RM i ZP. 7331/P/13/08 , RM i ZP. 7331/P/14/08 , RM i ZP. 7331/P/14/08, RM i ZP. 7331/P/11/08 , RM i ZP. 7331/P/12/08 , RM i ZP. 7331/P/13/08 , RM i ZP. 7331/P/14/08
 10960_Obwieszczenie.pdf
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RM i ZP. 7331/P/8/08,RM i ZP. 7331/P/9/08,RM i ZP. 7331/P/13/08,RM i ZP. 7331/P/8/08,RM i ZP. 7331/P/14/08,
 10959_Obwieszczenie.pdf
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RM i ZP. 7331/P/18/08
 P-211-10_Obwieszcz._o_wydaniu_dec..doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ulicp P-211/10


Informację wytworzył(a): Wydział RMiZP
Informację dodał(a): Wydział RMiZP
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-22 15:01:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech