03-03-2021r.
godzina 13:09
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Wydział RMiZP
Wydział GKMiOŚ
Wydział RiGG
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza :: Wydział GKMiOŚZałączniki do pobrania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do wglądu Raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko GKMiOŚ.6220.33.18.2012 - Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Zameczek, poniżej istniejącego jazu na Drzewiczce w miejscu dawnego piętrzenia młyńskiego
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okresleniu zakresu raportu dla„Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowy ZK – 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 obwieszczenie_002.jpg
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEW) w miejscowości Zameczek
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowy ZK – 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 GKMiOS.6220.5.13.Ob.2012..pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal przemysłowych (odlewnia żeliwa do 20 ton/dobę) z zapleczem biurowym, socjalnym, magazynowym i warsztatowym przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid 608/13, 608/12 w mieście Opoczno.
 GKMiOS.6220.7.12.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej w Opocznie, ul. Powstańców Wielkopolskich.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odddziaływania na środowisko GKMiOŚ.6220.7.11.Ob.2012
 Raport_odlewnia_WIS.pdf
Raport o oddziaływaniu na środowisko - WIS Sp. z o.o.
 6220.5.10.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu Raportu o oddziaływaniu na środowisko - WIS Sp z o.o.
 6220.37.08.9.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.7.8.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 GKMiOS.6220.4.7.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.5.6.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
 GKMiOS.6220.5.5.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 GKMiOS.6220.4.4.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 GKMiOS.6220.5.3.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 GKMiOS.6220.4.2.Ob.2012.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 Wola_Zalezna_uzupelnienie.pdf
Raport Wola Załężna - uzupełnienie
 Raport_Wola_Zalezna.pdf
Raport Wola Załężna
 GKMiOS.6220.37.08.1.Ob.2012_-_obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 GKMiOS.6220.21.33.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o udostępnieniu Raportu
 GKMiOS.6220.32.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
 GKMiOS.6220.34.32.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.37.31.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.35.30.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.31.29.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 GKMiOS.6220.37.28.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 GKMiOS.6220.33.27.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
 GKMiOS.6220.40.26.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie_GKMiOS.6220.35.25.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 Obwieszczenie_GKMiOS.6220.34.24.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
 GKMiOS.6220.37.23.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
 GKMiOS.6220.33.22.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GKMiOŚ.6220.33.22.Ob.2011
 GKMiOS.6220.31.19.Ob.2011.pdf
Obwieszczenie
 GKmiOS.6220.35.21.Ob.2011-wszczecie_postepowania.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 GKMiOS.6220.34.20.Ob.2011-wszczecie_postepowania.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obw_GKMiOS_6220_33_1.pdf
Obwieszczenie o wstrzęciu postepowania GKMiOŚ 6220.33.18.Ob.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GKMiOŚ.6220.22.6.DNOOS.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Wola Załężna
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko GKMiOŚ.6220.37.08.7.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odddziaływania na środowisko GKMiOŚ.6220.26.8.Ob.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GKMiOŚ.6220.21.06.Ob.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji środowiskowej.GKMiOŚ 6220.23.4.Ob.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ. 6220.22.3.Ob.2011
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania GKMiOŚ 6220.21.2.2011
 Obiwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o udostępnieniu Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Woli Załżęnej
 Obwieszczenie,.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632/68/Ob/10
 Obwieszczenie..pdf
Obwieszczenie o wszczęciu 22postępowania GKMiOŚ 7632/67/Ob/10
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632/66/Ob/10
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania GKMiOŚ 7632/28/2/DU/10
 Obwieszczenie_65.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/18/DP/10
 Obwieszczenie_64.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/17/DP/10
 Obwieszczenie_63.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/16/DP/10
 Obwieszczenie_60.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/14/DP/10
 Obwieszczenie_45.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/12/PN/10
 Obwieszczenie_40.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.40.Ob.10
 Obwieszczenie_62.pdf
Informacja o wszczęciu procedury o oddziaływaniu na sarodowisko przedsięwziecia GDDKiA
 Obwieszczenie_61.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.61.Ob.10
 Obwieszczenie_59.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/15/DP/10
 Obwieszczenie_58.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/12/DP/10
 Obwieszczenie_57.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/13/DP/10
 Obwieszczenie_56.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/10/DP/10
 Obwieszczenie_55.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/11/DP/10
 Obwieszczenie_54.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/17/PN/10
 Obwieszczenie_53.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/16/PN/10
 Obwieszczenie_52.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/15/PN/10
 Obwieszcznie_51.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/14/PN/10
 Obwieszczenie_50.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.50.Ob.10
 Obwieszczenie__49.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.49.Ob.10
 Obwieszczenie_48.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.48.Ob.10
 Obwieszczenie_47.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.47.Ob.10
 Obwieszczenie_46.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/13/PN/10
 Obwieszczeni_44.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/11/PN/10
 Obwieszczenie_43.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/10/PN/10
 Obwieszczeni_42.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/9/PN/10
 Obwieszczeni_41.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.41.Ob.10
 Obwieszczenie_39.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_38.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_37.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_36.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_35.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszcznie_34.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/9/DP/10
 Obwieszczenie_33.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej GKMiOŚ 7632/4/DN/10
 Obwieszczenie_32.pdf
Obwieszcznie o uchwaleniu Programu usuwania azbestu
 Obwieszczenie_31.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/8/DP/10
 Obwieszcznie_30.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/7/DP/10
 Obwieszczenie_29.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/6/DP/10
 Obwieszczeni_28.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/5/DP/10
 Obwieszczeni_27.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/4/DP/10
 Obwieszczenie_26.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/3/DP/10
 Obwieszczenie_25.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/2/DP/10
 Obwieszczeni_24.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/1/DP/10
 Obwieszczeni_23.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie_31.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej GKMiOŚ 7632/8/DP/10
 Obwieszczenie_22.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/8/PN/10
 Obwieszczeni_21.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/7/PN/10
 Obwieszczenie_20.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/6/PN/10
 Obwieszczeni_19.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/5/PN/10
 obwieszczenie_18.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/4/PN/10
 Obwieszczenie_16.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/3/PN/10
 Obwieszczenie_17.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/2/PN/10
 Obwieszczeniie_15.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej GKMiOŚ 7632/3/DN/10
 Obwieszczenie_13.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej GKMiOŚ 7632/1/DN/10
 Obwieszczeni_14.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej GKMiOŚ 7632/2/DN/10
 Obwieszczenie_12.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632.12.Ob.10
 Obwieszczenie_11.pdf
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu Program usuwania azbestu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie_10.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632.10.Ob.10
 Obwieszczenie_9.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.9.Ob.10
 Obwieszczenie_8.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.8.Ob.10
 Obwieszczenie_7.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632.7.Ob.10
 Obwieszczenie_6.pdf
Obwieszczenie owydaniu postanowienia GKMiOŚ 7632/6/Ob/10 z 4.03.2010r.
 Obwieszczenie_5.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632/5/Ob/10
 Obwieszczenie_3.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632/3/Ob/10
 Obwieszczenie_2.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GKMiOŚ 7632/2/Ob/10
 obwieszczenie_1.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie GKMiOŚ 7632/4/Ob/10 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno
 Program_usuwania_azbestu_z_Gminy_Opoczno.pdf
Program usuwania azbestu
 Prognoza_programu_azbestowego_Opoczno_2010.pdf
Prognoza programu odziaływania na srodowisko azbestu i produktów zawierajacych azbest
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 18.12.09 GKMiOŚ 7632/9/DN/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 16.12.09 GKMiOŚ 7632/1/DZ/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ 7632/24/DP/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak GKMiOŚ 7632/23/PN/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ 7632/23/DP/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak GKMiOŚ 7632/21/PN/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak GKMiOŚ 7632/14/Z/09
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak GKMiOŚ 7632/12/Z/09
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przenoszącej decyzje
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.
 Obwieszczenia.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ucmarzającej postępowanie
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okresleniu zakresu raportu
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapienu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ucmarzającej postępowanie
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie - wykaz firm i punktów zbierania zużytego sprzętu elektornicznego i elektrycznego.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
 Informacja.pdf
Informacja o wszczęciu postepowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie w sprawie umorzenia postepowania
 Obwieszczenie_7632.45.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie_7632.38.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 obwieszczenie_7632.43.08.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
 Obwieszczenie1_7632.4.08.doc
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
 Obwieszczenie_7632.41.08.doc
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
 GKMiOS_7632.4.08_R.doc
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
 Obwieszczenie.pdf
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o znajdującym się na terenie Gminy Opoczno zbierających zużyty sprzęt eletroniczny i elektryczny pochodzących z gospodarstw domowych - 22.07.2008r.
 Program_usuwania_azbestu_z_Gminy_Opoczno.pdf
 Obwieszczenie_60.pdf
 GKmiOS.6220.35.21.Ob.2011-wszczecie_postepowania.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 GKMiOS.6220.4.4.Ob.2012.pdf
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Burmistrza - 10.07.2008r.
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 7.07.2008r.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Burmistrza - 7.07.2008r.
 Zawiadomienie.pdf
Obwieszczenie Burmistrza - 25.06.2008r.
 Obwieszczenie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 25.06.2008r.
 Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 11.06.2008r.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Burmistrza - 11.06.2008r.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji.
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Informację wytworzył(a): Dominika Chybowska
Informację dodał(a): Dominika Chybowska
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-18 12:37:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech