03-03-2021r.
godzina 13:10
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Wydział RiGG
Wydział GKMiOŚ
Wydział RMiZP
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Decyzje Burmistrza :: Wydział GKMiOŚZałączniki do pobrania
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do km 0 + 514,30, budowie ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie na odcinku od km 0 + 514,3 od skrzyżowania z ul. Inowłodzką,budowie ul. Św. Marka na odcinku od skrzyżowania z ul. Inowłodzką do skrzyżowania z ul. Kwiatową,
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stużno Wieś – Mroczków Duży, gmina Opoczno”
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Sitowa.”
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzustówek Kol. do drogi w miejscowości Gawrony, gmina Opoczno”
 Decyzja_umarzajaca.pdf
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Januszewice, gmina Opoczno.
 Decyzja_umarzajaca.pdf
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego przy ul. Rolnej 1 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno.
 Decyzja_umarzajaca.pdf
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Inowłodzkiej w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno.
 Decyzja_umarzajaca.pdf
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniem przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. M.C. Skłodowskiej 6 i 8 w Opocznie.
 Decyzja_umarzajaca.pdf
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC w ulicy św. Mateusza w Opocznie, gmina Opoczno, na działkach nr 360 i 151/2.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Kolejowej z ulicą Towarową miejscowości Opoczno.
 Decyzja_7632.43.pdf
Decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie.
 Decyzja_7632.29.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatów samochodowych i budynku portierni z częścią magazynową na działkach nr 1/130 i 1/131 w miejscowości Opoczno.
 Decyzja_7632.38.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Kolejowej z ulicą Towarową w miejscowości Opoczno.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego przy ulicy Targowej oraz przebudowie ulic Wąskiej i Sportowej w Opocznie.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Swierkowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej w obrębie 10 miasta Opoczno.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Inowłodzką w obrębie 3,5,6,7,10 miasta Opoczno.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu garaży w rejonie ul. Wyszyńskiego i Kossaka w Opocznie.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa ulicy prostopadłej do ulicy Szkolnej w Opocznie.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa ulicy łączącej ulicę Długą z ulicą Przemysłową w Opocznie.
 Decyzja_srodowiskowa.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa ulicy Żytniej, ulicy Plonowej i ulicy Zielnej w Opocznie.
 Decyzja.pdf
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PTK Centertel


Informację wytworzył(a): Wydział GKMiOŚ
Informację dodał(a): Dominika Kubicka
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-26 08:51:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech