19-02-2020r.
godzina 20:49
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku
NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach
Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna
Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania
Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno
Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli
Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno
Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
NOWY Dostawa artykułów spożywczych
Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne
Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro
Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży
Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie
Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna
Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn
Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic
Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych
Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno
Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia powyżej 14 000 euro :: Wynik postepowania Ogródki dydaktyczneInformacja o wyniku postępowania
 Informacja.pdf
Informacja o wyniku


Pytania i odpowiedzi
 Pyt_1.pdf
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ - 14.08.2012r.


Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SWIZ.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Zal_Nr_1.pdf
Załącznik nr 1 – projekt graficzny
 Zal_Nr_2.pdf
Załącznik nr 2 – projekt graficzny
 Zal_Nr_3.pdf
Załącznik nr 3 – projekt graficzny
 Zal_Nr_4.pdf
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy
 Zal_Nr_5.pdf
Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 22
 Zal_Nr_6.pdf
Załącznik nr 6 – oświadczenie art. 24
 Zal_Nr_7.pdf
Załącznik nr 7 – oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2
 Zal_Nr_8.pdf
Załącznik nr 8 – wykaz osób dla zadania 2
 Zal_Nr_9.pdf
Załącznik nr 9 – wykaz dostaw dla zad. 1,2, 3
 Zal_Nr_10.1.pdf
Załącznik nr 10.1 – projekt umowy
 Zal_Nr_10.2.pdf
Załącznik nr 10.2 – projekt umowy
 Zal_Nr_10.3.pdf
Załącznik nr 10.3 – projekt umowy


Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2012-08-31 14:31:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech