23-04-2021r.
godzina 18:54
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Mienie Komunalne Gminy
Ochrona Środowiska
Porządek i czystość w Gminie
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Gospodarka komunalna :: Porządek i czystość w GminiePorządek i czystość w Gminie
 RMS.pdf
RMŚ o wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na transport i wywóz nieczystości ciekłych
 Ulotka.pdf
Ulotka informacyjna dot. zmiany ustawy o utrzymaniu prządku i czystości w gminach
 Ustawa.pdf
Ustawa o odpadach
 Ustawa_2.pdf
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Ustawa_3.pdf
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Sprawozdanie.doc
Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne
 Sprawozdanie_2.doc
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informację wytworzył(a): Dominika Chybowska
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-12 14:07:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech