19-02-2020r.
godzina 21:02
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Zamówienia powyżej 14 000 euro
NOWY Wycena nieruchomości w 2013 roku
Wynik postępowania Usługi geodezyjne w 2013 roku
NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa
Wynik postępowania Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka
Wynik postępowania Naprawa dróg gruntowych
Wynik postępowania Remont dróg bitumicznych
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2013 roku w podziale na 2 zadania
Wynik postępowania Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w latach
Wynik postępowania Prowadzenie szaletu miejskiego
Wynik postepowania Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna
Wynik Cyfrowa szkoła w podziale na 2 zadania
Unieważniony Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
Wynik postepowania Dostawa pomocy dydaktycznych w szkołach gm. Opoczno
Wynik postępowania Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli
Wynik postępowania Nadzór inwestycyjny Budową Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno-Zlewnia
Wynik postępowania Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013
Wynik postępowania Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Wynik postępowania Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół w Gminie Opoczno
Dostawa sprzętu komputerowego - Cyfrowa Szkoła
NOWY Dostawa artykułów spożywczych
Wynik postepowania Ogródki dydaktyczne
Wynik postepowania Udzielenie kredytu długoterminowego
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Opoczno
Wynik PostępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych, podręczników i edukacyjnych pro
Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Wynik postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stużno Wieś Mroczków Duży
Wynik postepowania Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Opocznie i Różannie
Wynik postępowaniaBudowa monitoringu wizyjnego w rewitalizowanej części Opoczna
Wynik postępowaniaBudowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Załężn
Wynik postępowania Mechaniczne zamiatanie ulic
Wynik postępowania Zakup usług edukacyjnych
Wynik postępowania Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby utrzymania dróg
Wynik postępowania Wycena nieruchomości w 2012r w podziale na dwa zadania
Wynik postępowania Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opoczno
Wynik postępowania Przebudowa drogi gminnej w m. Różanna
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Przetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia powyżej 14 000 euro :: NOWY Budowa oświetlenia ulicznego ul. DziałkowaZapytania i odpowiedzi
 

Opoczno, dn. 27.02.2013r.

Nasz znak: RMiZP 271. 22 . 2013

Nr spr 9/2013

 

dot.:  Przetargu nieograniczonego na : Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy  Działkowej z włączeniem w ulicę Kuligowską w Opocznie dł. 996m.

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z otrzymanym pytaniem od Wykonawcy wyjaśnia i zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie 1

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod w % ?

Odpowiedź nr 1

Oprawy powinny spełniać następujące warunki:

Moc oprawy: maksymalnie 54W,

Liczba diod LED: 48 szt. o prądzie 350mA z tolerancją +/- 10%,

Strumień świetlny nominalny: minimum 6000lm.

Pozostałe parametry takie jak stopień ochrony oraz barwa światła zgodnie z projektem.

 

Wartość tolerancji w liczbie i prądzie diod jest spowodowana koniecznością uzyskania równomierności oświetlenia pasa drogowego.

 

Jednocześnie zapis dotyczący latarni oświetleniowej winien brzmieć: latarnia ocynkowana o średnicy przy wierzchołku 76mm, wysokości 8m. i grubości blachy 3mm

 

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Przedmiar robót ( strona 3)  lp. 36 d.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi w kolumnach  : opis i wyliczenia, poszcz i  razem  jest napisane: 1 , a  powinno być: 2.

 

Zamawiający wyjaśnia  dodatkowo,  że zgodnie zapisem w  projekcie umowy w § 7 pkt 7 „Wykonawca wykona obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą na koszt własny”,   koszty te powinny być ujęte w cenie oferty a ponadto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym uzupełnionym o pozycje : obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

 Załączniki do pobrania
 Ogloszenie.pdf
Treść Ogłoszenia
 SIWZ.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Zal_Nr_1.zip
Dokumentacja
 Zal_Nr_2.pdf
Formularz ofertowy
 Zal_Nr_3.pdf
Oświadczenie art. 22
 Zal_Nr_4.pdf
Oświadczenie art. 24
 Zal_Nr_5.pdf
Wykaz robót
 Zal_Nr_6.pdf
Wykaz osób
 Zal_Nr_7.pdf
Projekt umowy


Informację wytworzył(a): Barbara Mlonka
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-27 11:43:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech