Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IX sesji w dniu 30.06.2011 roku

  • pdf Nr_IX_63_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2010 rok
  • pdf Nr_IX_64_11.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
  • pdf Nr_IX_65_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w m.Opocznie obr. 21 na rzecz Skarbu Państwa
  • pdf Nr_IX_66_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
  • pdf Nr_IX_67_11.pdf - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  • pdf Nr_IX_68_11.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • pdf Nr_IX_69_11.pdf - w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia
  • pdf Nr_IX_70_11.pdf - w sprawie ustalenia wysokości za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
  • pdf Nr_IX_71_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
Data stworzenia : 2013-03-12 17:46 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-12 17:46 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński