Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VII sesji w dniu 2.06.2011 roku

  • pdf Nr_VII_55_11.pdf [3 MB] - zamieniająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Opoczna na lata 2007-2022
  • pdf Nr_VII_56_11.pdf [20 KB] - w sprawie uchwalenia Uchwały Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad korzystania ze stołówek w szkołach podległych Gminie Opoczno
  • pdf Nr_VII_57_11.pdf [5 MB] - w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
  • pdf Nr_VII_58_11.pdf [1 MB] - sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2011 rok
  • pdf Nr_VII_59_11.pdf [20 KB] - w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich
  • pdf Nr_VII_60_11.pdf [30 KB] - w sprawie przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Łodzi znak I/11/001 LLO-4114-02-02/2011 z dnia 6 maja 2011r. dotyczącym kontroli przeprowadzonej w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-07 11:18 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-07 11:18 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:49 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz