Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XII sesji w dniu 11.10.2007 roku

  • pdf Nr_XII_107_07.pdf - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XII_108_07.pdf - w sprawie Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2008-2011
  • pdf Nr_XII_109_07.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2008-2011
  • pdf Nr_XII_110_07.pdf - w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno
  • pdf Nr_XII_111_07.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
  • pdf Nr_XII_112_07.pdf - w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Nr_XII_113_07.pdf - w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  • pdf Nr_XII_114_07.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XII_115_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  • pdf Nr_XII_116_07.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na 2007 rok
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-10-17 15:04 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-10-17 15:04 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 00:20 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński