Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XL sesji w dniu 19.01.2018 roku

 • pdf Nr_XL_462_2018.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XL_463_2018.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_XL_464_2018.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Nr_XL_465_2018.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Nr_XL_466_2018.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_XL_467_2018.pdf - w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020
 • pdf Nr_XL_468_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XL_469_2018.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XL_470_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XL_471_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 18 grudnia 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 19 grudnia 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 19 grudnia 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 20 grudnia 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 21 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-01-24 09:24 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-01-24 09:24 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-26 09:17 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński