Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLI sesji w dniu 18.06.2010 roku

  • pdf Nr_XLI_364_10.pdf - w sprawie przyjęcia działek położonych w m. Opocznie do zasobu mienia komunalnego
  • pdf Nr_XLI_365_10.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu Moje boiska Orlik 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.C. Skłodowskiej
  • pdf Nr_XLI_366_10.pdf - w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XLI_367_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Gminy Wilków
  • pdf Nr_XLI_368_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
  • pdf Nr_XLI_369_10.pdf - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/349/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniającej uchwałę Nr XL/238/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  • pdf Nr_XLI_370_10.pdf - w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-06-30 15:52 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-06-30 15:52 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 02:37 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński