Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLII sesji w dniu 16.07.2010 roku

  • pdf Nr_XLII_371_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego
  • pdf Nr_XLII_372_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Gminy Wilków
  • pdf Nr_XLII_373_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego
  • pdf Nr_XLII_374_10.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych do policji
  • pdf Nr_XLII_375_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno zadania z zakresu administracji rządowej należącego do Wojewody Łódzkiego
  • pdf Nr_XLII_376_10.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A.
  • pdf Nr_XLII_377_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 ruku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XLII_378_10.pdf - w sprawie zmiany uchwału Nr XXXIX/350/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie:zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
  • pdf Nr_XLII_379_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2010
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-07-23 13:36 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-07-23 13:36 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 04:55 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński