Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLIII sesji w dniu 29.08.2014 roku

 • pdf Nr_XLIII_434_14.pdf - w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pt.„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"
 • pdf XLIII_435_14.pdf - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLIII_436_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029
 • pdf Nr_XLIII_437_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XLIII_438_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Nr_XLIII_439_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVl/149/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawieutworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XLIII_440_14.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLIII_443_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki
 • pdf Nr_XLIII_444_14.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Stanowisko.pdf - Stanowisko Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku wyrażające sprzeciw wobec propozycji wdrażania programów ideologii gender dosystemu edukacyjnego i wychowawczego

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 czerwca 2014 roku
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół Nr 6/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 czerwca 2014 roku
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z łączonego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 6/14 oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 6/14 w dniu 24 czerwca 2014 roku
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół Nr 6/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 23 czerwca 2014 roku
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 1 lipca 2014 roku
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z Nr 7/14 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 1 lipca 2014 roku
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 16 lipca 2014 roku
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 2 lipca 2014 roku
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 22 lipca 2014 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-09-05 11:06 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-09-05 11:06 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-21 11:11 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska