Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXI sesji w dniu 10.10.2008 roku

  • pdf Nr_XXI_195_08.pdf - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
  • pdf Nr_XXI_196_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/05/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXI_197_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno zadania z zakresu administracji rządowej należącego do Wojewody Łódzkiego
  • pdf Nr_XXI_198_08.pdf - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społęcznej w Opocznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • pdf Nr_XXI_199_08.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • pdf Nr_XXI_200_08.pdf - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
  • pdf Nr_XXI_201_08.pdf - w sprawie przyjęcia działki nr 772 obr.10 m. Opoczno do zasobu mienia komunalnego
  • pdf Nr_XXI_202_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-10-21 10:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-10-21 10:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 02:55 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński