Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXII sesji w dniu 7.08.2012 roku oraz 5.09.2012 roku

  • pdf Nr_XXII_181_12.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
  • pdf Nr_XXII_182_12.pdf - w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
  • pdf Nr_XXII_183_12.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno
  • pdf Nr_XXII_184_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
  • pdf Nr_XXII_185_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości
  • pdf Nr_XXII_186_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Eweliny Zięby
  • pdf Nr_XXII_187_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Ireny Klimeckiej
  • pdf Nr_XXII_188_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 czerwca 2012r.
  • pdf Nr_XXII_189_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus
  • pdf Nr_XXII_190_12.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 20:30 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński