Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 1.06.2009 roku

  • pdf Nr_XXIX_261_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/174/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie w realizacji projektu Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Krótka 1
  • pdf Nr_XXIX_262_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-06-04 13:37 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-06-04 13:37 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 17:11 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński