Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 29.01.2021 roku

 • pdf Nr_XXIX__306_2021.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2025
 • pdf Nr_XXIX_307_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_XXIX_308_2021.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Nr_XXIX_309_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Nr_XXIX_310_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020
 • pdf Nr_XXIX_311_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf Nr_XXIX_312_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Nr_XXIX_313_2021.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_XXIX_314_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_XXIX_315_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXIX_316_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Różanna
 • pdf Nr_XXIX_317_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 7, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXIX_318_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Partyzantów na osiedlu Ustronie dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu na działkach 80/5, 54/8, 79, 213/1 obręb 6. przy ul. Partyzantów

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 19 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-01-22 13:50 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-01-22 13:50 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-31 08:17 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska