Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVII sesji w dniu 29.04.2005 roku

  • pdf Nr_XXVII_254_05.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonanie budżetu za rok 2004
  • pdf Nr_XXVII_255_05.pdf - w sprawie zmian Uchwały RM XIV/165/04 z dnia 4 luty 2004r
  • pdf Nr_XXVII_256_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Jaskot Danuty i Pana Wiesława Piwowara wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania prszestrzennego miasta Opoczno dla obszaru zawartego między ulicami:Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
  • pdf Nr_XXVII_257_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Jacka Gutowskiego wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania prszestrzennego miasta Opoczno dla obszaru zawartego między ulicami:Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
  • pdf Nr_XXVII_258_05.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/238/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2005
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-05-04 09:58 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-05-04 09:58 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 08:44 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński