Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXI sesji w dniu 30.03.2021 roku

 • pdf XXXI_322_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXI_323_2021.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
 • pdf XXXI_324_2021.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie
 • pdf XXXI_325_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXI_326_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXI_327_2021.pdf - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Opoczna
 • pdf XXXI_328_2021.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie
 • pdf XXXI_329_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf XXXI_330_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf XXXI_331_2021.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie
 • pdf XXXI_332_2021.pdf - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf XXXI_333_2021.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021"
 • pdf XXXI_334_2021.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf XXXI_335_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na ulicy Słonecznej
 • pdf XXXI_336_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie oświetlenia na tym osiedlu
 • pdf XXXI_337_2021.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf XXXI_338_2021.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf XXXI_339_2021.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 23 marca 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Skarg wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 16 marca 2021r.
 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-31 09:11 Autor : Katarzyna Olkowska Data publikacji : 2021-03-31 09:11 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Olkowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-05 08:08 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska