Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXI sesji w dniu 4.06.2013 roku

 • pdf Nr_XXXI_311_13.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/308/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_XXXI_312_13.pdf - w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kruszewcu stowarzyszeniu
 • pdf Nr_XXXI_313_13.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/307/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Nr_XXXI_314_13.pdf - w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej stowarzyszeniu
 • pdf Nr_XXXI_315_13.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/306/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_XXXI_316_13.pdf - w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dzielnej stowarzyszeniu
 • pdf Nr_XXXI_317_13.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/218/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • pdf Nr_XXXI_318_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
 • pdf Nr_XXXI_319_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXI_320_13.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXI_321_13.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXXI_322_13.pdf - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XXXI_323_13.pdf - zmieniającą uchwałę nr V/44/11 Rady Miejskij w Opocznie z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

Protokoły

 • Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-06-06 11:34 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-06-06 11:34 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 13:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński