Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIV sesji w dniu 14.10.2009 roku

  • pdf Nr_XXXIV_290_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/279/09 Rady Miejsikiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXIV_291_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
  • pdf Nr_XXXIV_292_09.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Bartyzela
  • pdf Nr_XXXIV_293_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały XXVII/254/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi województwa łódzkiego
  • pdf Nr_XXXIV_294_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-10-20 15:03 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-10-20 15:03 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:33 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński