Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na XXXIV sesji w dniu 27.01.2006r

  • pdf Nr_XXXIV_316_05.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Urząd Skarbowy w Opocznie
  • pdf Nr_XXXIV_317_05.pdf - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • pdf Nr_XXXIV_318_05.pdf - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXIV_319_05.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/300/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zawarcia i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu p.n. Aktywizacja wxchodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, ralizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-02-07 09:14 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-02-07 09:14 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 12:04 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński