17-05-2021r.
godzina 06:19
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2002 i 2003
Rok 2004
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Rok 2002 i 2003     Rok 2004    

Prawo lokalne :: Uchwały Rady MiejskiejSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
 

 

Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Burmistrza.

 

Zarządzenia Burmistrza mogą mieć charakter zarządzeń wewnętrznych w sytuacji kiedy regulują sferę wewnętrzną Urzędu Miejskiego.

Projekty aktów prawnych przygotowywane są przez merytorycznie właściwe wydziały w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad wydziałem oraz ze Skarbnikiem ( w sprawach budżetowych i finansowych). Projekty aktów prawnych podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego w zakresie zgodności z obowiązującym prawem. Projekty kierowane są następnie, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, na posiedzenia rozstrzygające Burmistrza.

Projekt aktu prawnego winien być również przekazany Sekretarzowi Miasta przed terminem posiedzenia rozstrzygającego Burmistrza.

Przyjęte i podpisane przez Burmistrza lub osobę upoważnioną materiały, Wydział Organizacyjny przekazuje Przewodniczącemu Rady w celu ich rozpatrzenia przez Radę lub jej Komisje.Informację wytworzył(a): Beata Wojtarek
Informację dodał(a): Dariusz Badura
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 13:16:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech