17-05-2021r.
godzina 06:25
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zagospodarowanie przestrzenneOgloszenia Burmistrza
 ogloszenie_o_wylozeniu.doc
Ogłoszenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna, położonego między ulicami: Waryńskiego, 17go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obowiazujace_plany_miejscowe_-_Opoczno__wschod.JPG
Wykaz graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta Opoczna - część wschodnia.
 Obowiazujace_plany_miejscowe_-_Opoczno_zachod.JPG
Wykaz graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta Opoczna - część zachodnia.


Zagospodarowanie przestrzenne Gminy
 Uchwala_Libiszow.pdf
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_1.jpg
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_2.jpg
Załącznik graficzny nr 2 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_3.jpg
Załącznik graficzny nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_4.jpg
Załącznik graficzny nr 4 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_5.jpg
Załącznik graficzny nr 5 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_6.jpg
Załącznik graficzny nr 6 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_7.jpg
Załącznik graficzny nr 7 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Libiszow_zal_8.jpg
Załącznik graficzny nr 8 do Uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 29.05.2012 r., poz. 1690).
 Cmentarz_uchwala.pdf
Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 02.11.2011 r. , Nr 317, poz. 3187).
 Cmentarz_rys.jpg
Załącznik do Uchwały Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 02.11.2011 r. , Nr 317, poz. 3187).
 Galeria_handlowa_uchwala.pdf
Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Opocznie. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.10.2011 r. , Nr 296, poz. 3015).
 Galeria_handlowa_rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Opocznie. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.10.2011 r. , Nr 296, poz. 3015).
 Studzienska_uslugi_uchwala.pdf
Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna, położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.10.2011 r., Nr 296, poz. 3016)
 Studzienska_uslugi_rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 26.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna, położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.10.2011 r., Nr 296, poz. 3016)
 Studium_tekst.doc
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/73/2011 z dn. 26.08.2011 w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 Studium_miasto_-_kierunki_zagospodarowana.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/73/2011 z dn. 26.08.2011 w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 Studium_gmina_-_kierunki_zagospodarowania.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/73/2011 z dn. 26.08.2011 w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 Przemyslowa_tekst.doc
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ul. Przemysłowej w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.05.2011 r., Nr 137, poz. 1260).
 Przemyslowa_rys.pdf
Załącznik graficzny do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ul. Przemysłowej w Opocznie
 Biernackiego_tekst.pdf
Uchwała Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 12.10.2010 r., Nr 293, poz. 2426).
 Biernackiego_rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 27.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna przy ulicy E. Biernackiego
 Milenijne.pdf
Uchwała Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 10.05.2010 r., Nr 131, poz. 1039).
 Milenijne.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXVIII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 Powstancow_tekst.doc
Uchwała Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 16.03.2009 r., Nr 53, poz. 531).
 Powstancow_rysunek.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 stycznia 2009 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 Libiszow.Miedzyborz.Sobawiny_tekst.pdf
Uchwała Nr VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 18.06.2007 r., Nr 185, poz. 1741).
 libiszow_5tys.jpg
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów
 libiszow_frag_2000.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Libiszów fragment
 kol_libiszow_3000.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Kolonia Libiszów
 kol_libiszow_frag_2000.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Kolonia Libiszów fragment
 miedzyborz_5tys.jpg
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Międzybórz
 sobawiny5000.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny
 sobawiny_frag2500b.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny fragment
 sobawiny_frag3000a.pdf
Załącznik do Uchwały Nr VI/61/07 Rady Miasta w Opocznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Sobawiny - Sobawiny fragment
 Warynskiego_17_Stycznia_tekst.pdf
Uchwała Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 14.05.2007 r., Nr 137, poz. 1238).
 Warynskiego.17_Stycznia_rys.pdf
Załącznik graficzny do Uchwały Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 Wyszynskiego.Jasnogorska.Kossaka_tekst.pdf
Uchwała Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 16.03.2007 r., Nr 66, poz. 560).
 Wyszynskiego.Jasnogorska.Kossaka_rys.pdf
Załącznik graficzny do Uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka.
 BIP.doc
Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Opoczno.
 zach_Partyzantow_tekst.pdf
Uchwała Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 08.10.2003 r., Nr 278, poz. 2447).
 zach_Partyzantow_rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującego obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 Przemysl.Westerpl.Partyz._tekst.pdf
Uchwała Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 31.08.2002 r., Nr. 295, poz. 560).
 Przemysl.Westerpl.Partyz._rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/245 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla terenu zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, Partyzantów oraz projektowaną ulicą Jana Pawła II
 pln_od_Rolnej_tekst.pdf
Uchwała Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej (Dz. Urz. Woj. Łódz. 21.10.2002 r., Nr 258, poz. 3237).
 pln_od_Rolnej_rys.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 31 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna, obejmującego obszar położony na północ od ul. Rolnej
 rejon_ul._Rolnej_tekst.doc
Uchwała Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 13.04.2002 r., Nr 81, poz. 1528).
 rejon_ul._Rolnej.jpg
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXV/174/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna w rejonie ul. Rolnej.
 Kwiatowa_II_(Millenijne)_tekst.rtf
Uchwała Nr XXVIII/117/01 Rady Miejskiej w Opocznie z 30 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedla „Kwiatowa II” (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 31.05.2001 r., Nr 95, poz. 981).
 OPOCZNO.doc
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno
 ZAL2.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - załącznik nr 2
 ZAL3.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - załącznik nr 3
 SYNTEZA.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - synteza
 hydrologia.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - hydrologia
 geol.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - geologia
 chronione.cdr
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Opoczno - tereny chronione


Załączniki do pobrania - Zagospodarowanie przestrzenne gminy
 


Informację wytworzył(a): Michał Madej
Informację dodał(a): Michał Madej
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-06 08:35:28


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech