17-05-2021r.
godzina 05:11
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Podatki i opłaty lokalneInformacje podatkowe na 2013 rok
 stawki_2013.pdf
Stawki podatkowe na rok 2013
 XXIV_214_12.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/214/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 XXIV_213_12.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/213/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013
 XXIV_215_12.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 XXIV_216_12.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/216/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informacje podatkowe na 2012 rok
 Stawki.pdf
Stawki podatkowe na rok 2012
 Uchwala_Nr_XII_95_11.pdf
Uchwała Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno
 Uchwala_Nr_XII_97_11.pdf
Uchwała Nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwala_Nr_XII_96_11.pdf
Uchwała Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 Komunikat.pdf
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 pażdziernika 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r.


Informacje podatkowe na 2011 rok
 informacja_podat.pdf
Stawki podatkowe na rok 2011
 Uchwala_Nr_XLVII_411_10.pdf
Uchwała Nr XLVII/411/10 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno
 Uchwala_Nr_XLVII_412_10.pdf
Uchwała Nr XLVI/412/10 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwala_Nr_XLVII_413_10.pdf
Uchwała Nr XLVII/413/10 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych


Informacje podatkowe na 2010 rok
 Informacja.pdf
Stawki podatkowe na rok 2010
 Nr_XXXV_298_09.pdf
Uchwała Nr XXXV/298/09 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno
 Nr_XXXV_299_09.pdf
Uchwała Nr XXXV/299/09 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Nr_XXXV_297_09.pdf
Uchwała Nr XXXV/297/09 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 Komunikat_1.pdf
Komunikat Prezeza GUS z dnia 20 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r.
 Komunikat_2.pdf
Komunikat Prezeza GUS z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.


Informacje podatkowe na 2009 rok
 Nr_X_86_07.pdf
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Nr_XII_115_07.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Nr_XIV_131_07.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Nr_XXII_223_08.pdf
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
 Nr_XXIII_228_08.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
 Informacja.pdf
Informacja dodatkowa
 Nr_V_43_11.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Akty ustawowe regulujące podatki i opłaty
Tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
Dz.U. z 2002r Nr 200 poz. 1682
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
Tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź. zm.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej


Informację wytworzył(a): Wydział PiOL
Informację dodał(a): Włodzimierz Wroński
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-15 14:05:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech