17-05-2021r.
godzina 05:07
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

Finanse/Inwestycje Gminne :: Budżet GminyBudżet rok 2013
 Nr_XXVI_237_12.pdf
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013
 Nr_XXVI_236_12.pdf
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 Uchwaly.pdf
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 27 grudnia 2012 r.
 Uchwala.pdf
Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Opoczno


Budżet rok 2012
 uchwala494rio.pdf
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2012 rok
 uchwala495rio.pdf
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Opoczno na rok 2012
 uchwala496rio.pdf
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Opoczno na rok 2012
 Uchwala_Budzet_Nr_XV_129_12.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opoczno na rok 2012
 Opis_Budzetu_Gminy_2012.pdf
Opis Budżety Gminy na rok 2012
 Uchwala.pdf
Uchwała Nr II/55/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawodłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy opoczno
 Rb-NDS.pdf
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012r.
 Budzet.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno - I półrocze 2012 r.
 Rb-NDSdo30wrzesien.pdf
Rb-NDS - kwartalne sprawozdania do 30 września 2012r


Budżet rok 2011
 uchwala_budzet_2011.pdf
Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2011
 zalaczniki_buzet2011.xls
Załącznik do Uchwały Nr IV/30/11 do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2011
 Budzet_2011_-_opis.pdf
Opis Budżetu Gminy Opoczno na rok 2011
 Prognoza.pdf
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
 Budzet-2011-prognoza.xls
Załącznik do Uchwały Nr IV/29/11
 uchwala_RIO_opinia.pdf
Uchwała NR II/78/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Opoczno
 uchwala_RIO_def.pdf
Uchwała NR II/77/2011 Skłądu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 Uchwala.pdf
Uchwała Nr II/168/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 Wykonanie.pdf
Wykonanie budżetu I kw. 2011 roku
 Budzet.pdf
Wykonanie Budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2011 roku
 rio_I_2011.pdf
Uchwała RIO w sprawie opini o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2011r
 Uchwala.pdf
Uchwała RIO w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2011 rok
 Rb-NDS.pdf
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011r.
 Rb-NDS.pdf
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011r.
 Rb-NDS.pdf
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011r.
 wykonanie_budzetu-2011.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2011
 Uchwala_Nr_112_2012.pdf
Uchwała Nr II/112/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonaniu budżetu za 2011 rok


Budżet rok 2010
 rio_2010.pdf
Uchwała RIO w sprawie opini o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno za 2010r
 Wyk._Budzetu.pdf
Wykonanie budżetu za rok 2010 - uzupełnienie
 Budzet.pdf
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2010
 Wykonanie.pdf
Wykonanie budzetu - I półrocze 2010
 Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2010 roku
 Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 roku
 Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 30 września 2010 roku
 RB-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 RB-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 - korekta


Budżet rok 2009
 Uzupelnienie.pdf
Dane uzupełniające do wykoania Budżetu Gminy na rok 2009
 Budzet.pdf
Wykonanie Budżetu za rok 2009
 kwartalne.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2009r
 kwartalne.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2009r
 kartalne_spr.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2009r
 wyk.budzetu-I_pol.2009.rar
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2009r
 zarzadzenie_budzet.pdf
Zarzadzeniem Nr 152/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 13 sierpnia 2009 r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2009 roku
 Rb_NDS.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2009r
 budzet_2009-zal..XLS
Załączniki do uchwały budżetowej na rok 2009
 budzet_2009-opis.pdf
Budżet Gminy Opoczno na rok 2009
 URM-budzet_2009.pdf
Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opoczno na rok 2009


Budżet rok 2008
 dane_uzup.pdf
Dane uzupełniające d wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2008
 Budzet_2008.pdf
Budżet Gminy Opoczno na rok 2008
 Uchwala.pdf
Uchwała Nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008
 Budzet_2008.XLS
Załączniki do Uchwały Nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008
 Nr_123_2008.pdf
Zarzadzeniem Nr 123/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 12 sierpnia 2008 r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2008 roku
 nds.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2008r
 Sprawozdanie_II_2008.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2008r
 Sprawozdanie_III_2008.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2008r
 Sprawozdanie_IV_2008.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2008r
 wykonanie_budzetu-I_pol.2008.pdf
Wykonanie Budżetu za I półrocze 2008r
 wykonanie_budzetu-2008.pdf
Wykonanie Budżetu za rok 2008


Budżet rok 2007
 Info.pdf
Dane uzupełniające do wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2007
 budzet-2007.pdf
Budżet Gminy Opoczno na rok 2007
 budzet_2007.XLS
Załącznik do budżetu Gminy Opoczno na rok 2007
 Uchwala_II.pdf
Uchwała Nr II/350/07 w sprawie dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Opoczno
 spl-2007.pdf
Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów
 URM-budzet_2007.pdf
Uchwała Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku
 wykonanie_budzetu-I_pol-2007.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za I połrocze 2007 rok
 wykonanie_budzetu-2007.pdf
Wykonanie Budżetu Gminy Opoczno za rok 2007
 Sprawozdanie_I_2007.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2007r
 Sprawozdanie_II_2007.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2007r
 Sprawozdanie_III_2007.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2007r
 Sprawozdanie_IV_2007.pdf
Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2007r


Budżet rok 2006
 wykonanie_budzetu-2006.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2006
 Uzupelnienie.pdf
Dane uzupełniające do wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2006
 Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - Rb-NDS
 Wyk_budz_I_polrocze.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2006 roku
 wyk-I_polrocze_2006.pdf
Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2006 roku - Tabele
 uchwala_budzet2006.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIII/308/05 z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2006
 budzet-2006.pdf
Szczegółowy opis budżetu
 plan_doch_2006.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały - Plan dochodów na rok 2006
 plan_wyd_2006.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały - Plan wydatków na rok 2006
 plan_wyd_zlec.pdf
Załącznik nr 3 do uchwały - Plan wydatków zadań zleconych na rok 2006
 wiel_prog_inw.pdf
Załącznik nr 4 do uchwały - Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2006-2013
 wyd_fund_str.pdf
Załącznik nr 5 do uchwały - Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)
 wykaz_wyd_maj.pdf
Załącznik nr 6 do uchwały - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień.
 plan_dotacji.pdf
Załącznik nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2006
 spl-2006.pdf
Załącznik nr 8 do uchwały - Rozchody związane ze spłatą pożyczek
 plan_fin_gfos.pdf
Załącznik nr 9 do uchwały - Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 plan_plywalnia.pdf
Załącznik nr 10 do uchwały - Plan przychodów i wydatków
 plan_adm_rzad.pdf
Załącznik nr 11 do uchwał - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
 prog_dlug.pdf
Załącznik nr 12 do uchwały - Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2006 i lata następne
 sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie kwartalne z wykonania Budżetu za I kwartał 2006r.
 wykonanie_budzetu-2005.doc
Wykonanie budżetu za rok 2005
 Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie - Rb-NDS


Budżet rok 2005
 Inf._o_mieniu_kom..pdf
Informacja o Stanie Mienia Komunalnego
 budzet_2005.XLS
Wieloletni program inwestycyjny (Plan Dochodów/Wydatków 2005r)
 opis_budzetu_2005.pdf
Szczegółowy opis budżetu
 uchwala_budzet.pdf
Uchwała Budżetowa na rok 2005
 budzet_2005_-zal.XLS
Załączniki do budżetu
 plan_dotacji.pdf
Plan dotacji na rok 2005
 plan_splat_poz..pdf
Spłata pożyczek
 XXV_253_05.pdf
Zmiany w budżecie Gminy na rok 2005
 zal.nr4_do_XXV-253-05.pdf
Załącznik nr 4 do Uchwały RM nr XXV/253/05
 zal.nr5_do_XXV-253-05.pdf
Załącznik nr 5 do Uchwały RM nr XXV/253/05
 Wyk-budz_I_pol.05.pdf
Wykonanie budżetu za I półrocze 2005r


Budżet rok 2004
 budzet_2004.XLS
Plan dochodów i wydatków na rok 2004
 budzet_2004_-zal..XLS
Załączniki do budżetu
 budzet-2004-opis.DOC
Szczegółowy opis budżetu
 plan.-inw._2004r..XLS
Wieloloetni program inwestycyjny
 zal.nr_4_-2004.DOC
Rozchody związane ze spłatą pożyczek
 wyk-Ip_2004.doc
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004r
 wyk-Ip_2004.XLS
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004r zestawienie
 wykonanie_budzetu_-2004.pdf
Wykonanie budżetu za rok 2004
 wykonanie_budzetu-2004r.XLS
Wykonanie budżetu za rok 2004 - załącznik


Budżet rok 2003
 Budzet-2003.xls
Plan dochodów i wydatków na rok 2003 dla Gminy Opoczno
 Zmiany-Budzet-2003.xls
Zmiany w Planie dochodów i wydatków na rok 2003
 wyk.-2003.xls
Wykonanie bydżetu za rok 2003.


Informację wytworzył(a): Bąk Barbara
Informację dodał(a): Badura Dariusz
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-05 09:06:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech