17-05-2021r.
godzina 06:30
www.bip.gov.pl
 
Aktualności
Władze lokalne
Gmina
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse/Inwestycje Gminne
Budżet Gminy
Ogłoszenia / Konkursy
KONKURSY Wydziału PKiS
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Postanowienia Burmistrza
Informacje pokontrolne
Obwieszczenia i Zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Przetargi
Zamówienia Publiczne - PRZETARGI
Zamówienia poniżej 14 000 euro
Wynik Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe
Wynik Wykonanie tablic pamiętkowych w ramach promocji projektu
WYNIK -- Wykonanie analizy finansowej wraz z wyliczeniem luki finansowej
NOWY Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opocznie
NOWY Dostawa roślin doniczkowych , doniczek, skrzynek, ziemi oraz tabliczek do oznaczania
Wynik Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach zadania edukacji ekologicznej
Wynik Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia pracowni
Wynik Dostawa tabliczek aluminiowych z etykietami do oznaczania roślin
Wynik Dostawa tablic dydaktycznych na potrzeby projektu edukacji ekologicznej
Wynik Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych
NOWY PONOWINONY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji
Wynik Dostawa tablic, opraw, zadaszenia, punktów podparcia z niezbędnymi do zamocowania na gr
Wynik Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjno – turystycznych
Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji II
Wynik Opracowanie materiału kartograficznego wraz z prawami do publikacji I
NOWY Opracowanie materiału tekstowego wraz z prawami do publikacji
Wynik postępowania Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna &
NOWE Dostawa artykułów promujących gminę Opoczno
NOWEPrzeniesienie na cyfrowe nośniki dźwięku oraz mastering tradycyjnej opoczyńskiej muzyki
NOWY Dostawa nagród w konkursie realizowanym w ramach programu edukacji ekologicznej
Wynik Dostawa dzienników zajęć dodatkowych
PONOWIONY Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
Zamówienia powyżej 14 000 euro
Konkursy
Zapytanie o cenę
Archiwum Przetargów
Zbycia i i Dzierżawy gruntów


[Panel administracyjny]

[wyloguj]

Zgłoszenia | Utwórz/modyfikuj konto | PowrótPrzetargi :: Zamówienia Publiczne - PRZETARGI :: Zamówienia poniżej 14 000 euro

Podaj login i hasło
login:

hasło:


System wykonany przez firmę Javatech