Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2004 rok

 • pdf Nr_17_2004.pdf - w sprawie wybory sołtysa Sołectwa Sołek
 • pdf Nr_18_2004.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczej i ustalenia jej regulaminu pracy
 • pdf Nr_19_2004.pdf - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 • pdf Nr_20_2004.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_21_2004.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 • pdf Nr_26_2004.pdf - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_24_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_22_2004.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkosta w Okręgowej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_25_2004.pdf - nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_23_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_27_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_28_2004.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_31_2004.pdf - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Nr_30_2004.pdf - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Nr_29_2004.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2004 z dn. 10.05.2004r. w sprawie powołania komisji wyborczej i ustalenia jej regulaminu pracy
 • pdf Nr_32_2004.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 • pdf Nr_33_2004.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Okręgowej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_34_2004.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości
 • pdf Nr_37_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_35_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_36_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości w zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_38_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_41_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_40_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_39_2004.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_42_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_44_2004.pdf - w sprawie przeniesienia własności komunalnej
 • pdf Nr_43_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_46_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_45_2004.pdf - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_49_2004.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_48_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_50_2004.pdf - w sprawie regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznych
 • pdf Nr_47_2004.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku
 • pdf Nr_51_2004.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2004
 • pdf Nr_52_2004.pdf - w sprawie tworzenia i zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
 • pdf Nr_53_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_54_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_55_2004.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 • pdf Nr_56_2004.pdf - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_57_2004.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 • pdf Nr_60_2004.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_61_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_58_2004.pdf - w sprawie zbycia praw i roszczeń do nakładów
 • pdf Nr_59_2004.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_67_2004.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_65_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest pomnik upamiętniający męczeństwo narodu żydowskiego
 • pdf Nr_66_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_62_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych oraz środków trwałych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_63_2004.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005
 • pdf Nr_68_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_69_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_64_2004.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2004 z dn. 15.11.2004r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005
 • pdf Nr_70_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod obwodnicę
 • pdf Nr_71_2004.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_74_2004.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_73_2004.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_75_2004.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
 • pdf Nr_72_2004.pdf - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi
Data stworzenia : 2013-03-08 10:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 10:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-07 09:37 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński