Urząd Miejski w Opocznie

Zbycia i dzierżawy 2024 rok

Zbycia i dzierżawy 2023 rok

Informacja o wyniku przetargu

 • pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf - Informacja o wyniku przetargu działki 429/2, 765/2, 769/2, 759, 761/2, 763/2 i 794/7 o łącznej pow. 0,3292 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Wyszyńskiego.

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 113_ i inne.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 113/28 o pow. 0,1416 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 113/23 o pow. 0,0488 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 112/14 i 113/20 o łącznej pow. 0,0181 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Regulamin przetargu 112_14 i 113_20 i inne.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych nr działek 112/14 i 113/20, 113/23, 113/28 w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej-Plonowej.
 • pdf Ogłoszenie działka 729_3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Regulamin przetargu 729_3.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Ogłoszenie działka 429_2 i inne.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 429/2, 765/2, 769/2, 759, 761/2, 763/2 i 794/7 o łącznej pow. 0,3292 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Wyszyńskiego.
 • pdf Regulamin przetargu 429_2 i inne.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerami działek 429/2, 765/2, 769/2, 759, 761/2, 763/2 i 794/7 o łącznej powierzchni 0,3292 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Wyszyńskiego.
 • pdf Ogłoszenie działka 113_ i inne.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 113/28 o pow. 0,1416 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 113/23 o pow. 0,0488 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej – ul. Plonowej, 112/14 i 113/20 o łącznej pow. 0,0181 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Regulamin przetargu 112_14 i 113_20 i inne.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych nr działek 112/14 i 113/20, 113/23, 113/28 w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej-Plonowej.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf wykaz grudzień 2022 do zbycia.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 08 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 r.
 • pdf wykaz sprzedaż październik 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 06.10.2022 r. do 27.10.2022 r.
 • pdf Wykaz do zbycia 16 sierpnia 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 18.08.2022 r. do 08.09.2022 r.
 • pdf Wykaz zbycie czewiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 09 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 12 maja.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 maja 2022 r. do 02 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 24 marca.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz do użyczenia -grudzień 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08 .12.2022 r. do dnia 29 grudnia 2022 r
 • pdf Wykaz dzierżaw - grudzień 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08 grudnia 2022 roku do dnia 29 grudnia 2022 roku.
 • pdf Wykaz dzierżaw - październik 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 06.10.2022 roku do dnia 27.10. 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżaw - 16 sierpień 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18 sierpnia 2022 roku do dnia 8 września 2022 roku.
 • pdf Wykaz do użyczenia - 16 sierpień 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18 sierpnia 2022 r. do dnia 8 września 2022 r
 • pdf Wykaz dzierżaw - czerwiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 9 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz dzierżaw - maj 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 2 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-09 12:35 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński