Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 94_4 i 92_1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerami działek 94/4 i 92/1 o łącznej pow. 0,0203 ha w obr. 14 m. Opoczno przy Alei Sportowej.
 • pdf Regulamin przetargu 94_4 i 92_1.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działek 94/4 i 92/1 o łącznej pow. 0,0203 ha w obr. 14 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie dzierżawa hala targowa.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia handlowego nr 4 o pow. 13,50 m2 w hali targowej znajdującej się na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej.
 • pdf Regulamin przetargu dzierżawa hala targowa.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia handlowego nr 4 o pow. 13,50 m2 w hali targowej znajdującej się na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej.
 • pdf Ogłoszenie 729_3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Regulamin przetargu 729_3.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Ogłoszenie 2_4.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 2/4 o pow. 0,0566 ha w obr. 21 m. Opoczno przy ul. Starzyńskiego.
 • pdf Regulamin przetargu 2_4.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 2/4 o pow. 0,0566 ha w obr. 21 m. Opoczno

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz 12 maja.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 maja 2022 r. do 02 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 24 marca.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.
 • pdf wykaz do zbycia 10 luty 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 10 lutego 2022 r. do 03 marca 2022 r.
 • pdf wykaz do sprzedaży styczeń 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 stycznia 2022 r. do 03 lutego 2022 r.
 • pdf wykaz z dnia 19 października 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 21 października 2021 r. do 11 listopada 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz dzierżaw - maj 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 2 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - II 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 03 marca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - I 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13 stycznia 2022 roku do dnia 3 lutego 2022 roku.
 • pdf Wykaz do użyczenia - I 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia 3 lutego 2022 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - XI 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 listopada 2021 roku do dnia 16 grudnia 2021 roku.
 • pdf Wykaz aport z 25 litopda2021.docx.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w aport. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - X 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 21 października 2021 roku do dnia 11 listopada 2021 roku.
 • pdf Wykaz do użyczenia - X 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 21 października 2021 r. do dnia 11 listopada 2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-12 13:27 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk