Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Chybowska_D.pdf - Dominika CHYBOWSKA - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • pdf Jakóbczyk_S.pdf - Sławomir JAKÓBCZYK - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
 • pdf Kazusek_E.pdf - Ewa KAZUSEK - Dyrektor Wydziału Wymiaru Podatków i Kontroli
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 • pdf Małachowska_J.pdf - Justyna MAŁACHOWSKA - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Dyrektor Wydziału Wymiaru Podatków i Księgowości [w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Dyrektor Wydziału Wymiaru Podatków i Księgowości
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora Wydziału Wymiaru Podatków i Kontroli
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora Wydziału Wymiaru Podatków i Kontroli
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych [w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji]
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej [w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
 • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna WOJCIECHOWSKA - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Dyrektor Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Dyrektor Wydziału Edukacji

Zarządy Spółek

 • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu [w związku z powołaniem na członka zarządu]
 • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu [korekta]
 • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor
 • pdf Biskup_M.pdf - Mariusz BISKUP - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - p.o. dyrektora [w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej]
 • pdf Biskup_M.pdf - Mariusz BISKUP - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - p.o. dyrektora
 • pdf Biskup_M.pdf - Mariusz BISKUP - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - p.o. dyrektora [Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok]
 • pdf Derewęda-Jankowska_K.pdf - Katarzyna DEREWĘDA-JANKOWSKA - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" - dyrektor [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika jednostki]
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Klub Dziecięcy "Zielona Dolinka" w Opocznie - kierownik
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole "Zielona Dolinka" Nr 6 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam GRABOWSKI - Muzeum Regionalne w Opocznie - dyrektor
 • pdf Grzegorczyk_Ł.pdf - Łukasz GRZEGORCZYK - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - p.o. dyrektora [w związku z powierzeniem obowiązków dyrektora szkoły]
 • pdf Grzegorczyk_Ł.pdf - Łukasz GRZEGORCZYK - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - p.o. dyrektora
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Małgorzata JĘDRASIK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - p.o. dyrektora [w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej]
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Małgorzata JĘDRASIK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - p.o. dyrektora
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Małgorzata JĘDRASIK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - p.o. dyrektora [Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok]
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kałużyńska_M.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena KAROLAK - Szkoła Podstawowa w Sielcu - dyrektor
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika jednostki]
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena KUŚMIERCZYK - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - dyrektor
 • pdf Lengier_A.pdf - Aneta LENGIER - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej MGOPS w Opocznie
 • pdf Małecka-Telus_A.pdf - Anna MAŁECKA-TELUS - Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MGOPS w Opocznie
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Biblioteka Publiczna im. S. Janasa w Opocznie - dyrektor
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik [w zw. z końcem zatrudnienia na stanowisku kierownika jednostki]
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa PACAN - Szkoła Podstawowa w Januszewicach - dyrektor
 • pdf Plewa_W.pdf - Waldemar PLEWA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik [w zw. z rozpoczęciem zatrudnienia na stanowisku kierownika jednostki]
 • pdf Plewa_W.pdf - Waldemar PLEWA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - dyrektor
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor [w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku zastępcy]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor
 • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza - dyrektor [w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły]
 • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza - dyrektor
 • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MGOPS w Opocznie
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Sokół_K.pdf - Katarzyna SOKÓŁ - Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza - p.o. dyrektora szkoły [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły]
 • pdf Sołtysiak_E.pdf - Emilia SOŁTYSIAK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o zastępcy dyrektora [w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku zastępcy]
 • pdf Sołtysiak_E.pdf - Emilia SOŁTYSIAK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o zastępcy dyrektora
 • pdf Sołtysiak_E.pdf - Emilia SOŁTYSIAK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o zastępcy dyrektora
 • pdf Stępień_J.pdf - Jacek STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły]
 • pdf Świerczyńska_K.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej - dyrektor
 • pdf Wijata_D.pdf - Dorota WIJATA - Przedszkole Nr 8 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula WIKTOROWICZ - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - dyrektor [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły]
 • pdf Wilk_A.pdf - Anna WILK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor [w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły]

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-10 12:48 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-10 12:48 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-02 14:20 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska