Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 maja 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 5. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat z odpady komunalne.
 6. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2021r.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Rozliczenie za ciepłą wodę i ogrzewanie na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 maja 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 5. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2022r.
 6. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno z 2021 rok oraz całkowity koszt zadania.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 31 maja 2022r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Zapoznanie się ze skargą Pana D.R. dotyczącą remontu budynku przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie, z dnia 16.05.2022r.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

    Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 maja 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno za  rok 2021.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2021r. – całkowity koszt zadania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038,
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,
c) wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Różannie,
d) wprowadzenia na terenie Gminy Opoczno ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia poza miejscem sprzedaży,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Libiszów Kolonia na lata 2022-2029,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzybórz na lata 2022-2029,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobawiny na lata 2022-2029,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna na lata 2022-2029,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno,
j) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
k) rozpatrzenia petycji przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygnanowie,
l) rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich dotyczącej zmian programu ochrony powietrza,
m) rozpatrzenia petycji Mieszkańców i Przedsiębiorców miejscowości Mroczków  Gościnny dotyczącej remontu drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny,   
n) rozpatrzenia petycji Mieszkańców osiedla Wymysłów dotyczącej remontu drogi zlokalizowanej na dz. 290 obr. 1 m. Opoczno.
10. Optymalizacja pracy Rady Miejskiej poprzez reorganizację komisji stałych. Dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-25 14:20 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska