Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 23 maja 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, według następującego porządku:    

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Wacławiak

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury, Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 27 maja 2024r. o godz. 11.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,

Handlu i Usług
Zbigniew Sobczyk

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
Beata Wiktorowicz

 

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

Jolanta Łuczka-Nita

 

Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej
Krzysztof Grabski

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej

i Spraw Samorządu
Łukasz Konecki

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-21 12:49 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska