Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE STACJONARNYM


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2023r. o godz. 10.00
odbędzie się STACJONARNA sesja Rady Miejskiej    w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr LIV i Nr LV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Policja – podsumowanie działań w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Opoczno za rok  2022r.
 6. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 7. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamów,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniów,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bielowice, 
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzustówek,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec Opoczyński, 
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzielna, 
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Karwicki, 
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Januszewice,  
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karwice, 
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliny, 
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kraszków, 
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kraśnica, 
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszewiec, 
  n) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszewiec Kolonia,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Libiszów,
  p) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Libiszów Kolonia, 
  q) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Międzybórz, 
  r) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Modrzew, 
  s) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Modrzewek, 
  t) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mroczków Duży, 
  u) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mroczków Gościnny,  
  v) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ogonowice, 
  w) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrów,  
  x) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różanna,
  y) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sielec, 
  z) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sitowa, 
  aa) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sobawiny, 
  bb) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sołek,  
  cc)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stużno,  
  dd) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stużno Kolonia,  
  ee) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Załężna, 
  ff) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Karwicka,  
  gg) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wygnanów,  
  hh) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziębów,  
  ii) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  jj) udzielenia  pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej położonej na terenie Ukrainy,
  kk) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sławno,
  ll) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040,
  mm) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,
  nn) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,
  oo) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
  pp) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Edmunda Biernackiego, Marii Curie-Skłodowskiej oraz alei Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego,
  qq) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny,
  rr) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta,
  ss) rozpatrzenia skargi Pani A.S.-B. na Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie.
 10. Sprawozdania z prac Komisji Rady za 2022 rok.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-26 14:00 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska