Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rewizyjnej

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 5 grudnia 2023r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i października br.
 4. Informacja na temat stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych i Spółkach oraz środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie w roku 2022 w porównaniu do poprzednich lat (2021r. i 2020r.)
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                       Przewodniczący Komisji
                                                     Tomasz Kopera


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W dniu 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024r. wraz z wnioskami Komisji Rady zgłoszonymi do Komisji Budżetowej.
 4. Zamknięcie posiedzenia.    

                             Przewodniczący Komisji
                                   Tomasz Rurarz

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

 

 

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-01 11:12 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska