Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 18.02.2021.pdf - Postanowienie Nr 5/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 1.02.2021.pdf - Postanowienie Nr 1/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 27.09.2019.pdf - Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dn. 27.09.2019 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 9.09.2019.pdf - Postanowienie Nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 10.01.219.pdf - Postanowienie Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 13.12.2018.pdf - Postanowienie Nr 773-14/2018 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Opocznie
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Dariusz Kołodziejczyk Przewodniczący Rady Miejskiej
2 Alicja Szczepaniak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3 Wiesław Wołkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4 Jakub Biernacki Radny Rady Miejskiej
5 Marcin Dąbrowski Radny Rady Miejskiej
6 Krzysztof Grabski Radny Rady Miejskiej
7 Łukasz Konecki Radny Rady Miejskiej
8 Tomasz Kopera Radny Rady Miejskiej
9 Arkadiusz Lipiec Radny Rady Miejskiej
10 Jolanta Łuczka-Nita Radna Rady Miejskiej
11 Tomasz Łuczkowski Radny Rady Miejskiej
12 Andrzej Pacan Radny Rady Miejskiej
13 Andrzej Rożenek Radny Rady Miejskiej
14 Ewa Róg Radna Rady Miejskiej
15 Tomasz Rurarz Radny Rady Miejskiej
16 Zbigniew Sobczyk Radny Rady Miejskiej
17 Barbara Wacławiak Radna Rady Miejskiej
18 Aneta Wdówka Radna Rady Miejskiej
19 Beata Wiktorowicz Radna Rady Miejskiej
20 Anna Zięba Radna Rady Miejskiej
21   Radny Rady Miejskiej

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 09:57 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 09:57 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-03 10:18 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk