Urząd Miejski w Opocznie
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Informacja.docx - Informacja o sposobie wypełniania oświadczeń majątkowych

Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych

Zgodnie z  art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym Wojewodzie Łódzkiemu za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oświadczenie wzór.docx - Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  • pdf Oświadczenie wzór.pdf - Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  • msword Oświadczenie wzór - radny.doc - Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
  • pdf Oświadczenie wzór - radny.pdf - Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2004-05-31 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2004-05-31 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-05 09:44 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński