Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

Zarządy Spółek

 • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu [uzupełnienie/korekta]

Kierownicy jednostek

 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor
 • pdf Bajerowska_E.pdf - Edyta BAJEROWSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor
 • pdf Bartoszek_M.pdf - Małgorzata BARTOSZEK - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole "Zielona Dolinka" Nr 6 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Klub Dziecięcy "Zielona Dolinka" w Opocznie - kierownik
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam GRABOWSKI - Muzeum Regionalne w Opocznie - dyrektor
 • pdf Gregorczyk_Ł.pdf - Łukasz GRZEGORCZYK - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - dyrektor
 • pdf Jędrasik_M.pdf - Małgorzata JĘDRASIK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena KUŚMIERCZYK - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - dyrektor
 • pdf Lengier_A.pdf - Aneta LENGIER - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej MGOPS w Opocznie
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Biblioteka Publiczna im. S. Janasa w Opocznie - dyrektor
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa PACAN - Szkoła Podstawowa w Januszewicach - dyrektor
 • pdf Plewa_W.pdf - Waldemar PLEWA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - dyrektor
 • pdf Popińska_D.pdf - Danuta POPIŃSKA - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Opocznie
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor
 • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza - dyrektor
 • pdf Sołtysiak_E.pdf - Emilia SOŁTYSIAK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
 • pdf Stanik_W.pdf - Witold STANIK - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej - dyrektor
 • pdf Stefańska_A.pdf - Anna STEFAŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor
 • pdf Stępień_J.pdf - Jacek STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Wijata_D.pdf - Dorota WIJATA - Przedszkole Nr 8 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Wilk_A.pdf - Anna WILK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Wołąkiewicz_G.pdf - Grzegorz WOŁĄKIEWICZ - Szkoła Podstawowa w Sielcu - dyrektor
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-04-30 12:43 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2024-04-30 12:43 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-21 14:25 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk