Urząd Miejski w Opocznie

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Burmistrz

Dariusz Kosno

+48 44 7860100

burmistrz@um.opoczno.pl

Zastępca Burmistrza

Andrzej Kacprzak

+48 44 7860100

sekretariat@um.opoczno.pl

Zastępca Burmistrza

Tomasz Łuczkowski

+48 44 7860100

tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl

Sekretarz Miasta

Janusz Klimek

+48 44 7860105

janusz.klimek@um.opoczno.pl

Skarbnik

Magdalena Ślęzak

+48 44 7860154

magdalena.slezak@um.opoczno.pl

 

Wydział Edukacji

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Marek Ziębicki

+48 44 7860146

marek.ziebicki@um.opoczno.pl

Inspektor

Renata Pomykała

+48 44 7860141

renata.pomykala@um.opoczno.pl

Inspektor

Ryszard Szczepanik

+48 44 7860141

ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Małgorzata Mularczyk

+48 44 7860141

malgorzata.mularczyk@um.opoczno.pl

Inspektor Ochrony Danych
Placówek Oświatowych

Renata Wijata

+48 44 7860116

iod@opoczno.edu.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Stanisław Miązek

+48 44 7860122

stanislaw.miazek@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Beata Wiktorowicz

+48 44 7860122

beata.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Putko

+48 44 7860121

mateusz.putko@um.opoczno.pl

Podinspektor

Stanisław Gruszczyński

+48 44 7860123

stanislaw.gruszczynski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Maria Bolarczyk

+48 44 7860123

maria.bolarczyk@um.opoczno.pl

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Ewa Edyta Krzysztofik

+48 44 7860115

edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl

Inspektor

Katarzyna Sudzius-Bobrek

+48 44 7860115

katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

Inspektor

Sławomir Szulc

+48 44 7860138

slawomir.szulc@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Dzierzgwa

+48 44 7860138

anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl

Podinspektor

Ewelina Biskup

+48 44 7860115

ewelina.biskup@um.opoczno.pl

Robotnik gospodarczy

Andrzej Wesołowski

 

 

Robotnik gospodarczy

Krzysztof Sotniczuk

 

 

Robotnik gospodarczy

Aneta Karpińska

 

 

 

Wydział Funduszy Europejskich

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sylwia Olędzka

+48 44 7860127

sylwia.oledzka@um.opoczno.pl

Inspektor

Justyna Chodorowska

+48 44 7860164

justyna.chodorowska@um.opoczno.pl

Inspektor

Jolanta Milczarek-Stanik

+48 44 7860164

jolanta.stanik@um.opoczno.pl

Podinspektor

Milena Skorupa

+48 44 7860145

milena.skorupa@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Katarzyna Lachowska

+48 44 7860145

katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl

 

Wydział Promocji i Kultury

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Mariola Saternus

+48 44 7860128

mariola.saternus@um.opoczno.pl

Podinspektor

Katarzyna Galińska

+48 44 7860139

katarzyna.galinska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Karolina Kępska

+48 44 7860139

karolina.kepska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Ilona Jurek

+48 44 7860139

ilona.jurek@um.opoczno.pl

 

Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Agnieszka Wrońska

+48 44 7860143

agnieszka.wronska@um.opoczno.pl

Inspektor

Paweł Zacharski

+48 44 7860142

pawel.zacharski@um.opoczno.pl

Inspektor

Monika Ksyta

+48 44 7860143

monika.ksyta@um.opoczno.pl

Inspektor

Marta Kaleta

+48 44 7860142

marta.kaleta@um.opoczno.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Dominika Chybowska

+48 44 7860183

dominika.chybowska@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Frączek

+48 44 7860120

anna.fraczek@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Przybyła

+48 44 7860120

anna.przybyla@um.opoczno.pl

Inspektor

Ryszard Pomykała

+48 44 7860118

ryszard.pomykala@um.opoczno.pl

Inspektor

Dorota Dębińska

+48 44 7860118

dorota.debinska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Magdalena Jurek

+48 44 7860118

magdalena.jurek@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Paulina Głuszek

+48 44 7860118

paulina.gluszek@um.opoczno.pl

 

Wydział Rolnictwa

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sławomir Jakóbczyk

+48 44 7860168

slawomir.jakobczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Anna Król

+48 44 7860167

anna.krol@um.opoczno.pl

Podinspektor

Bartosz Milewski

+48 44 7860167

bartosz.milewski@um.opoczno.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sylwia Stępień-Adamczyk

+48 44 7860106

sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl

Radca prawny

Małgorzata Ordzińska

+48 44 7860106

malgorzata.ordzinska@um.opoczno.pl

Radca prawny

Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak

+48 44 7860106

malgorzata.kacprzak@um.opoczno.pl

 

Wydział Administracyjny i Kadr

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Beata Wojtarek

+48 44 7860149

beata.wojtarek@um.opoczno.pl

Inspektor

Katarzyna Wojtal

+48 44 7860100

sekretariat@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Dorota Pic

+48 44 7860148

dorota.pic@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Joanna Galant

+48 44 7860148

joanna.galant@um.opoczno.pl

Inspektor

Halina Miązek

+48 44 7860104

halina.miazek@um.opoczno.pl

Informatyk

Włodzimierz Wroński

+48 44 7860103

wlodekw@um.opoczno.pl

Informatyk

Tomasz Stańczyk

+48 44 7860103

tomasz.stanczyk@um.opoczno.pl

Kierowca

Sławomir Deptuła

+48 44 7860104

slawomir.deptula@um.opoczno.pl

Podinspektor

Agnieszka Defratyka

+48 44 7860113

agnieszka.defratyka@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Waldemar Firkowski

+48 44 7860113

waldemar.firkowski@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Wacław Mochola

 

 

 

Służba BHP

 

 Funkcja

Imię i Nazwisko 

 Tel.    

E-Mail 

Inspektor

Włodzimierz Gregorczyk

+48   447860126  

wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

         

 

Biuro Rady

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Bogumiła Kędziora

+48 44 7860109

bogusia.nita@um.opoczno.pl

Referent

Alicja Firmowska

+48 44 7860109

alicja.firmowska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Katarzyna Zaroda-Olkowska

+48 44 7860109

katarzyna.olkowska@um.opoczno.pl

 

Wydział Budżetowy

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy

Magdalena Ślęzak

+48 44 7860154

magdalena.slezak@um.opoczno.pl

Z-ca Skarbnika Gminy

Beata Pawlik

+48 44 7860155

beata.pawlik@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Jaźwiec

+48 44 7860144

anna.jazwiec@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Agnieszka Sarwa

+48 44 7860153

agnieszka.sarwa@um.opoczno.pl

Inspektor

Ewa Labasz-Głowacka

+48 44 7860153

ewa.glowacka@um.opoczno.pl

Inspektor

Małgorzata Szymańska

+48 44 7860152

malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl

Inspektor

Lucyna Sobczyk

+48 44 7860152

lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Beata Deka

+48 44 7860160

beata.deka@um.opoczno.pl

Inspektor

Maria Rek

+48 44 7860144

maria.rek@um.opoczno.pl

Podinspektor

Halina Rzońca

+48 44 7860160

halina.rzonca@um.opoczno.pl

Podinspektor

Jolanta Wilk

+48 44 7860153

jolanta.wilk@um.opoczno.pl

Inspektor

Hanna Skrzypek

+48 44 7860156

hanna.skrzypek@um.opoczno.pl

Inspektor

Grażyna Wijata

+48 44 7860156

grazyna.wijata@um.opoczno.pl

Kasjer

Bogumiła Kucharska

+48 44 7860162

bogumila.kucharska@um.opoczno.pl 

Kasjer

Anna Konecka

+48 44 7860162

anna.konecka@um.opoczno.pl

 

Wydział Wymiaru Podatków i Księgowości

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Anna Nalewczyńska

+48 44 7860129

anna.nalewczynska@um.opoczno.pl

Inspektor

Alicja Czaja

+48 44 7860150

ala.czaja@um.opoczno.pl

Inspektor

Urszula Skorupa

+48 44 7860150

urszula.skorupa@um.opoczno.pl

Inspektor

Bożena Michałowska

+48 44 7860175

bozena.michalowska@um.opoczno.pl

Inspektor

Agnieszka Kowalska

+48 44 7860151

agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Beata Zakrzewska

+48 44 7860151

beata.zakrzewska@um.opoczno.pl

Inspektor

Iwona Susik

+48 44 7860158

iwona.susik@um.opoczno.pl

Inspektor

Grażyna Koćmiel

+48 44 7860158

grazyna.kocmiel@um.opoczno.pl

Podinspektor

Urszula Telus

+48 44 7860158

urszula.telus@um.opoczno.pl

 

Wydział Kontroli, Windykacji i Egzekucji

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Ewa Kazusek

+48 44 7860108

ewa.kazusek@um.opoczno.pl

Inspektor

Karolina Sobota

+48 44 7860163

karolina.sobota@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Woźniak

+48 44 7860163

anna.wozniak@um.opoczno.pl

Inspektor

Dariusz Stępień

+48 44 7860181

dariusz.stepien@um.opoczno.pl

Podinspektor

Grzegorz Piekarski

+48 44 7860181

grzegorz.piekarski@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Goworek

+48 44 7860181

mateusz.goworek@um.opoczno.pl

 

Wydział Rozwoju Miasta

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Justyna Małachowska

+48 44 7860130

justyna.malachowska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Małgorzata Czernic

+48 44 7860131

malgorzata.czernic@um.opoczno.pl

Podinspektor

Aleksandra Marczak

+48 44 7860131

aleksandra.marczak@um.opoczno.pl

Podinspektor

Klaudyna Mastalerz

+48 44 7860131

klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl

Inspektor

Marian Gruszczyński

+48 44 7860133

piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl

 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Andrzej Snopczyński

+48 44 7860136

andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jędrzej Szczepański

+48 44 7860119

jedrzej.szczepanski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Małgorzata Bartyzel

+48 44 7860132

malgorzata.bartyzel@um.opoczno.pl

Inspektor

Grzegorz Natkański

+48 44 7860134

grzegorz.natkanski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Waldemar Sulgostowski

+48 44 7860134

waldemar.sulgostowski@um.opoczno.pl

Inspektor

Piotr Telus

+48 44 7860134

piotr.telus@um.opoczno.pl

Inspektor

Tadeusz Piekarski

+48 44 7860134

tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl

Inspektor

Janusz Telusiewicz

+48 44 7860135

janusz.telusiewicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Sobolewski

+48 44 7860135

mateusz.sobolewski@um.opoczno.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Marzanna Wojciechowska

+48 44 7860125

marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Plewa

+48 44 7860124

anna.plewa@um.opoczno.pl

Inspektor

Monika Jetz

+48 44 7860126

monika.jetz@um.opoczno.pl

Inspektor

Włodzimierz Gregorczyk

+48 44 7860126

wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Piotr Tyka

+48 44 7860124

piotr.tyka@um.opoczno.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Beata Tworek

+48 44 7860165

beata.tworek@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Dorota Skwierczyńska-Madej

+48 44 7860157

dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl

Podinspektor

Emilia Rutowicz

+48 44 7860157

emilia.rutowicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Paulina Jędrasik

+48 44 7860157

paulina.jedrasik@um.opoczno.pl

Inspektor

Danuta Urbańczyk

+48 44 7860137

danuta.urbanczyk@um.opoczno.pl

Inspektor

Edyta Brzeska

+48 44 7860137

edyta.brzeska@um.opoczno.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Kierownik

Bogusława Stefaniak

+48 44 7860110

boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl

Z-ca Kierownika

Barbara Zięba

+48 44 7860110

barbara.zieba@um.opoczno.pl

Inspektor

Piotr Surma

+48 44 7860110

piotr.surma@um.opoczno.pl

 

Audytor wewnętrzny 

 Funkcja

Imię i Nazwisko 

 Tel.

E-Mail 

Audytor

Mirosław Pilipczuk

+48 44 7860184

miroslaw.pilipczuk@um.opoczno.pl

 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Ewa Edyta Krzysztofik

+48 44 7860115

edyta.krzsztofik@um.opoczno.pl

 

Koordynator dostępności

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Katarzyna Sudzius-Bobrek

+48 44 7860115

katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

 

Inspektor Danych Osobowych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor Danych Osobowych

Dariusz Badura

+48 44 786 01 66

iod@um.opoczno.pl

 

Wydział Sportu i Rekreacji

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Katarzyna Niewadzi

+48 447860178

katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl

Inspektor

Robert Wiktorowicz

+48 447860176

robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Grodzicki

+48 447860177

mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Arkadiusz Lipiec

 

 

Pomoc administracyjna

Kamila Czaja

 

 

Pomoc administracyjna

Karolina Zasada

 

 

Pomoc administracyjna

Grzegorz Łopata

 

 

Pomoc administracyjna

Klementyna Kowalczyk

 

 

Robotnik gospodarczy

Jan Kowalczyk

 

 

Robotnik gospodarczy

Dariusz Arkisiewicz

 

 

Robotnik gospodarczy

Paweł Gross

 

 

Sprzątaczka

Tamara Pożycka

 

 

 

Straż Miejska

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Komendant

Dariusz Rzepka

+48 44 7860112

dariusz.rzepka@um.opoczno.pl

Starszy Inspektor

Robert Jaciubek

+48 44 7860114

robert.jaciubek@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Ryszard Wacławiak

+48 44 7860114

ryszard.waclawiak@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Bogdan Kozłowski

+48 44 7860114

bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Paweł Kołodziejczyk

+48 44 7860114

pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl

Młodszy specjalista

Tomasz Róg

+48 44 7860114

tomasz.rog@um.opoczno.pl

Młodszy specjalista

Robert Kalata

+48 44 7860114

robert.kalata@um.opoczno.pl

Aplikant

Mateusz Jakóbczyk

+48 44 7860114

 

Pomoc Administracyjna

Justyna Telus

+48 44 7860107

justyna.telus@um.opoczno.pl

Informatyk

Sebastian Baszuk

+48 44 7860182

sebastian.baszuk@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Andrzej Monik

+48 44 7860182

andrzej.monik@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Marek Krzysztofik

+48 44 7860182

marek.krzysztofik@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Paweł Dobrowolski

+48 44 7860182

pawel.dobrowolski@um.opoczno.pl

 

Pracownicy obsługi

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Rob. Gospodarczy

Józef Kędziora

+48 44 7860161

 

Rob. Gospodarczy

Robert Wijata

+48 44 7860161

 

Rob. Gospodarczy

Józef Kowalski

+48 44 7860161

 

Sprzątaczka

Danuta Kieszek

 

 

Sprzątaczka

Barbara Jędrasik

 

 

Sprzątaczka

Janina Kołodziejczyk

 

 

Sprzątaczka

Iwona Wrońska

   

 

Data stworzenia : 2003-06-26 11:36 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-26 11:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-01 08:47 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz