Urząd Miejski w Opocznie

Od 1 stycznia 2018 r. podmioty, które chcą zarejestrować, wykreślić żłobek lub klub dziecięcy oraz zmienić dane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dokonują tego tylko za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Szczegóły w załączeniu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

Akty prawne

  • pdf Nr_IX_67_11.pdf - Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  • pdf Nr_IX_68_11.pdf - Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • pdf Nr_IX_69_11.pdf - Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia
  • pdf Nr_IX_70_11.pdf - Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz w wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
  • pdf Dz.U.2014.925.pdf - Rozporządzenie MPiPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
  • pdf Dz.U.2011.69.368.pdf - Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna
  • pdf Dz.U.2016.157.pdf - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Druki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-03-07 14:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-03-07 14:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-29 13:55 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński