Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2023

 • pdf NDS I kw 2023.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
 • pdf Rb-N I kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z I kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z I kw 2023korekta.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-27s II kw 2023.pdf - Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • pdf Rb-28s II kw 2023.pdf - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • pdf Rb-N II kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z II kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-NDS II kw 2023.pdf - Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Rok 2022

 • pdf Rb-NDS I kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • pdf Rb-NDS II kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
 • pdf Rb-NDS III kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
 • pdf Rb-NDS III kw.2022 KOREKTA.pdf - Korekta sprawozdania za III kwartał
 • pdf Rb-NDS IV kw 2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-14 15:16 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2022-09-14 15:16 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-26 08:39 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz