Urząd Miejski w Opocznie

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe lewe i prawe. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie.

Po najechaniu kursorem myszy na nazwę podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni.
Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona, a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie, informacje te wyświetlane są w części środkowej strony lub następuje przeniesienie (przekierowanie) na serwis zewnętrzny.

W każdym momencie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści.

Dokumenty specyficzne takie jak treści prawa miejscowego, zarządzenia wnioski itp. zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu *.pdf. (gdzie gwiazdka to nazwa pliku). Aby odczytać zapisane treści na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader, który jest narzędziem darmowym dostępnym pod niżej wskazanym adresem internetowym

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Strona główna - umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- Historia - przekierowanie do serwisu zewnętrznego www.opoczno.pl i wyświetlanie rysu historycznego miasta Opoczna.
- Położenie - wyświetla podstawowe informacje z zakresu położenia geograficznego
- Kontakt - wyświetla informacje teleadresowe
- Redakcja - wyświetla dane kontaktowe osób redagujących BIP,
- Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące informacje:
- Statystyki serwisu - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących liczby osób odwiedzających stronę BIPu,
- Rejestr zmian - informacja o modyfikacjach na stronie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-12-08 12:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-12-08 12:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-08 12:54 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński